Punkty widzenia

CFO Insights

Media społecznościowe – nowe możliwości i nowe ryzyka

Tematem najnowszego wydania biuletynu z cyklu” Deloitte CFO Insights” są wyzwania związane z rosnącym znaczeniem i zasięgiem, jaki w biznesie zyskują media społecznościowe.

Jak pokazują ostatnie badania aż 60% dyrektorów finansowych dostrzega w tych platformach możliwość wprowadzenia fundamentalnych zmian w sposobie działania firmy (wyniki Social Business Global Executive Study and Research Project przeprowadzonego w 2013 roku przez MIT Sloan Management Review we współpracy z Deloitte). Skuteczne włączenie mediów społecznościowych w działanie firmy wymaga jednak dobrej polityki zarządzania szeregiem nowych ryzyk, do których należy z pewnością ryzyko reputacyjne.

Jak zauważa Cezary Piekarski, Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte „media społecznościowe istotnie zmieniły zakres oddziaływania konsumentów na reputację marki. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim permanentnego i trwałego charakteru opinii o produktach i usługach firmy wyrażanych w sieci, łatwości ich dystrybucji oraz zasięgu komunikacji wysyłanej przez konsumenta”. Chcąc świadomie zarządzać ryzykiem reputacyjnym firma musi dobrze zrozumieć naturę mediów społecznościowych oraz skutecznie koordynować działania podejmowane w tym zakresie.

Coraz istotniejsze staje się wsparcie działań podejmowanych przez firmy automatycznymi narzędziami. Pozwalają one mierzyć temperaturę oraz charakter dyskusji, które dotyczą naszej marki, ułatwiają świadome zarządzanie siecią dystrybucji informacji, a także usprawniają wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla marki na możliwe najwcześniejszym etapie ich powstania. „Kolejnym ważnym aspektem zarządzania reputacją w mediach społecznościowych staje się aktywność naszych pracowników w sieci. Zarządzanie nią wymaga skutecznych zachęt oraz mechanizmów prawnych i edukacyjnych pozwalających na świadome wyznaczanie granic i odpowiedzialności w wykorzystaniu wizerunku firmy w aktywności pracowników w mediach społecznościowych”, podkreśla ekspert.

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?