Punkty widzenia

CFO Insights

Jak efektywnie zarządzać polityką cenową? Perspektywa dyrektora finansowego

W najnowszym wydaniu biuletynu analizujemy możliwości, jakie daje mechanizm ustalania cen na poziomie klienta i sposoby określania dyscypliny cenowej zapewniającej osiąganie powtarzalnych, pozytywnych wyników. Jak bowiem wykazały badania, cena może mieć nawet czterokrotnie większy wpływ na rentowność w porównaniu do innych czynników.

Jak podkreśla Magdalena Jończak, Dyrektor z Działu Konsultingu Deloitte: „Żadna firma nie może działać bez świadomości rentowności swoich klientów, zwłaszcza w gorszych czasach, kiedy margines błędu jest niewielki. Wiele firm analizuje wprawdzie rentowność swoich produktów i klientów, ale zbyt często koncentruje się na patrzeniu na ceny wyłącznie przez pryzmat rachunkowości. Pozwala to na zebranie zagregowanych informacji - określenie kosztów produkcji, średniego poziomu udzielanych rabatów oraz poziomu zysku w ujęciu księgowym, ale nie informuje o przyczynach. Poprawnie przeprowadzona analiza rentowności klienta ,a w efekcie dobra strategia cenowa, pokazuje nie tylko, którzy klienci przynoszą zyski, ale także wyjaśnia, dlaczego jedni są bardziej rentowni, a inni mniej”.

Paweł Zarudzki, Starszy Menedżer z Działu Konsultingu Deloitte zauważa, że rosnące zainteresowanie dyrektorów finansowych możliwościami, jakie daje efektywna polityka cenowa widzimy już w wynikach CFO Signals z drugiej połowy 2012 r. „Trzy czwarte badanych dyrektorów finansowych wskazało wówczas, że ich organizacje finansowe zaangażowały się w stopniu przynajmniej umiarkowanym w proces śledzenia i sprawozdawczości w zakresie polityki cenowej oraz rentowności. Ponadto, ponad połowa ankietowanych stwierdziła, że podejmuje działania mające na celu dostosowanie strategii cenowych do strategii korporacyjnych, zarządzanie wyjątkami od ogólnych strategii oraz ustalanie cen na podstawie dostępnych danych analitycznych”.
 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?