Punkty widzenia

Reorganizacja portfela w celu przyśpieszenia wzrostu

CFO Insights

Reorganizacja portfela w ramach szerszej transformacji działalności może być skomplikowanym, uciążliwym i czasochłonnym procesem. W świetle słabego wzrostu gospodarczego może okazać się jednak dla dyrektorów finansowych koniecznością.

Według badania CFO Signals™ za I kwartał 2014 r. ponad 20% dyrektorów finansowych dużych firm twierdzi, że w przyszłym roku zamierzają przeprowadzić dużą fuzję lub przejęcie, ponad 15% spodziewa się zbycia dużej części majątku, a około 14% bierze pod uwagę zaprzestanie działalności przez jednostkę organizacyjną. Przeprowadzenie takiej reorganizacji może być dla firm z jednej strony pomocne w określeniu majątku niezbędnego do uzyskania wzrostu, a z drugiej w przygotowaniu się do zbycia aktywów. Stosując całościowe i rygorystyczne podejście do tego procesu firma ma szansę stworzyć portfel gwarantujący trwały wzrost i lepsze wykorzystanie przyszłych inwestycji.

Jak zauważa Adam Dziemba, Starszy Menedżer w zespole Finance Transformation, Dział Konsultingu Deloitte Polska „Minęło zachłyśnięcie się możliwościami budowania wielkości firmy poprzez proste, skokowe, często finansowane długiem, zwiększenie przychodów i EBITDA. Często tego typu działania okazywały się w długiej perspektywie nieopłacalne. Nadszedł czas porządkowania portfeli aktywów, czyli starannego wyszukiwania firm pasujących strategicznie do docelowego portfela aktywów (nowe rynki, synergie, przewagi technologiczne) oraz pozbywania się innych. W polskich warunkach może to dotyczyć dużych grup kapitałowych, które powstawały poprzez połączenie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu firm, choć nie zawsze strategicznie idealnie do siebie pasujących, w jednym portfelu aktywów.

W bieżącym wydaniu „CFO Insights” analizujemy kroki, jakie spółki muszą podjąć w celu stworzenia portfela, dającego przewagę oraz omawiamy rolę, jaką w tym procesie odgrywa CFO.
 

Pobierz biuletyn (w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?