Punkty widzenia

Programy zapewnienia zgodności z regulacjami (compliance programs) 

CFO Insights

Opracowanie zaawansowanych metod przeciwdziałania nadużyciom, ich wykrywania i ograniczania ryzyka wystąpienia wymagają znacznego nakładu pracy po stronie przedstawicieli kadry kierowniczej (członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) odpowiedzialnych za funkcjonujące w organizacji normy etyczne, kodeksy postępowania oraz zgodność z obowiązującymi regulacjami, zarówno natury zewnętrznej, jak i wewnętrznej.

Dzisiaj, jak pokazują niektóre doświadczenia, jednostki naruszające obowiązujące w organizacji reguły, działają świadomie, często wykorzystując dostępne dla nich zaawansowane narzędzia.

Co odróżnia "wystarczająco dobre” programy compliance od tych „znakomitych”?

Amerykańskie wytyczne w sprawie sankcji karnych (Federal Sentencing Guidelines), a później także komunikat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie dobrych praktyk (Good Practice Guidance) zobowiązały firmy(spółki) do opracowania skutecznych programów na rzecz zapewnienia zgodności z przepisami oraz ochrony przed wewnętrznym i zewnętrznym zagrożeniem, jakim jest korupcja i nadużycia.

Patrząc na doświadczenia organizacji działających w odmiennych sektorach gospodarki, skuteczność wdrażanych programów jest bardzo różna, co jest niepokojące, zwłaszcza biorąc pod uwagę wysokie ryzyko i często dotkliwe konsekwencje z tytułu dokonanych naruszeń. Dostępność zaawansowanych technik analizy dużych zbiorów danych –big data, obecność mediów społecznościowych oraz technologii wprowadza nowe możliwości w zakresie identyfikacji nieprawidłowości, przypadków braku zgodności, nielegalnych transakcji, czy nadużyć.

Dzisiaj wdrożenie „wystarczająco dobrego” programu zapewnienia zgodności z przepisami może okazać się niewystarczające.

W najnowszym wydaniu CFO Insights badamy co odróżnia „dobre” normy etyczne i „dobre” programy zapewnienia zgodności z regulacjami od tych „znakomitych", skutecznych w obliczu nowych ryzyk. Przyglądamy się również bliżej światowej klasy programom, które nie tylko chronią organizację przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, ale także chronią wizerunek marki i dbają o bezpieczne(właściwe) relacje z wieloma interesariuszami.
 

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Jak zauważa Rafał Turczyn, lider zespołu zarządzania ryzykiem nadużyć i ekspertyz w sprawach spornych Deloitte Polska „obecnie poprzeczka wymagań dla efektywnych programów zgodności zawieszona jest wysoko. Samo posiadanie polityk i procedur, czy reaktywne oddziaływanie na zidentyfikowane przypadki naruszeń nie wystarcza. Dzisiaj do zarzadzania compliance podchodzi się bardziej proaktywnie, stawiając na przewidywanie potencjalnych problemów oraz efektywną identyfikację nieprawidłowości w obszarach zawsze wrażliwych. Wsparciem są często zaawansowane narzędzia analityczne, które mogą dostrzegać unikalne zdarzenia zaszyte głęboko w systemach informatycznych. Zwiększenie aktywności regulatorów, ograniczenie finansowego kosztu potencjalnych nieprawidłowości, czy możliwość wyeliminowania konsekwencji prawnych dla firmy i co ważne dla samych zarządzających powodują, że przedsiębiorcy skupiają coraz większą uwagę na problematyce zarządzania zgodnością oraz bezpieczeństwie funkcjonowania własnego biznesu.

Więcej na blogu : http://forensic-blog.deloitte.pl/
 

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?