Punkty widzenia

CFO Insights

Inwestorzy aktywiści – rola CFO w dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy

W zmieniającej się szybko rzeczywistości biznesowej i przy szerokim dostępie do informacji niezbędne jest prowadzenie ciągłego dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z inwestorami.

W zmieniającej się szybko rzeczywistości biznesowej i przy szerokim dostępie do informacji niezbędne jest prowadzenie ciągłego dialogu z kluczowymi grupami interesariuszy, zwłaszcza z inwestorami. Należy przy tym wykorzystać różnorodne kanały komunikacji i narzędzia, które umożliwiają z jednej strony słuchanie oczekiwań akcjonariuszy, a z drugiej odpowiadanie na nie i angażowanie ich w relacje z firmą. Działaniem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom aktywnych inwestorów jest m.in. przyjęcie raportowania zintegrowanego. Taki rodzaj sprawozdawczości polega na publikacji informacji finansowych, środowiskowych, społecznych i danych z obszaru ładu korporacyjnego w jednym zestawieniu. W kompletnej i porównywalnej formie przedstawia on nie tylko bieżącą kondycję organizacji, ale pokazuje również jej plany na przyszłość.

„Dane pozafinansowe mają coraz większe znaczenie dla inwestorów i dla wyceny spółek. Obecnie szacuje się, że w zależności od rynku i branży aktywa niematerialne stanowią od 50 do 84 proc. wartości przedsiębiorstwa[1]. Co więcej, przyjęcie raportowania zintegrowanego nie tylko zwiększy zaufanie inwestorów do firm, ale pozwoli im także spełnić nowy wymóg unijny nakładający na największe spółki i instytucje finansowe w Polsce obowiązek raportowania tzw. danych pozafinansowych od 2017 r[2].” - podkreśla Aleksandra Stanek-Kowalczyk, Starszy Menedżer w zespole Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

W najnowszym wydaniu CFO Insights przedstawiamy działania, którą mogą podjąć dyrektorzy finansowi, aby aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu swoich firm na coraz bardziej istotne wpływy i głosy aktywnych inwestorów.

Czy znają Państwo i czują się przygotowani do spełnienia wymagań nowej unijnej dyrektywy, która nałoży na duże firmy obowiązek raportowania danych pozafinansowych?

Podziel się opinią i wypełnij ankietę Deloitte CFO Survey 2015H1

[1] Ocean Tomo; Components of S&P 500 Market Value; 2015
[2] Dyrektywa 2014/95/UE nakłada na m.in. spółki giełdowe, banki oraz fundusze inwestycyjne, które zatrudniają ponad 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR, obowiązek raportowania od 2017 r. tzw. danych pozafinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności.

Pobierz biuletyn (dokument w jęz. angielskim)

Subskrybuj "CFO Insights"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?