CFO Survey, Dyrektor finansowy

Artykuł

Raport: CFO Survey 2017 H1

CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość polskiej gospodarki

Maj 2017 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Deloitte CFO Survey 2017 H1

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

  • CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na rok 2013 (ok. 1,5% PKB), rok 2014 (ok. 3%), rok 2015 (ok.3%) sprawdziły się. Na rok 2016 CFO wskazują na około 3,0% wzrostu.
  • Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2017 Polska będzie kontynuowała stabilny, lecz wolniejszy wzrost na poziomie około 2,5% (72% dyrektorów przewiduje wzrost nie większy niż 2,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa – 3,6%), wzrośnie inflacja do poziomu ok. 2% (wartość oczekiwana), stabilny nieco słabszy kurs walutowy (4,2-4,5 PLN/ EUR) – prawie 78% ankietowanych i spadek bezrobocia (48%).
  • Poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych w Polsce spada czwarte półrocze z rzędu do najniższego poziomu od 2013 roku (z 40% rok temu do 17% obecnie) jednak jest jedne z najwyższych w Europie. Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2017 będą lepsze niż w roku 2016 jest większa niż tych którzy myślą odwrotnie. Historycznie spadek tego optymizmu był prognostykiem obniżenia dynamiki wzrostu PKB co widać w niższych prognozach wzrostu PKB na rok 2017.
  • Rośnie poczucie niepewności gospodarczej w Polsce (aż 71% CFO uważa, że obecny poziom niepewności jest wysoki), choć apetyt na ryzyko lekko zaczął się podnosić (29% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie, w stosunku do 22% rok temu). Kluczowymi przyczynami niepewności w roku 2017 są ryzyka związane ze zmiennością prawa (53% => + 23pp), wyższymi kosztami operacyjnymi (48% => + 17pp) i brakiem dostępności pracowników (32%). Dopiero na kolejnych miejscach są ryzyka rynkowe (silna konkurencja i presja cenowa).
  • Dominującym źródłem finansowania jest kredyt bankowy. Finansowanie kredytem jest jednak trochę mniej atrakcyjne (67% uznaje kredyt za atrakcyjny w stosunku do 82% 18 miesięcy temu) i dostępne (90% ocenia kredyt jako normalnie dostępny) . Należy także odnotować, że 73% (63% rok temu) przewiduje wzrost kosztów finansowania w ciągu najbliższego roku.
  • Wzrost przychodów na dotychczasowych rynkach będzie priorytetem firm w Polsce. Jednak podobnie istotne będą inicjatywy obniżki kosztów pośrednich oraz priorytety inwestycyjne. Różne firmy będą więc na różne sposoby próbowały realizować strategię wzrostu konkurencyjności.
  • 29% CFO uważa, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że kolejny kraj zagłosuje za wyjściem z UE. To bardzo istotne ryzyko. Kluczem do sukcesu i dalszego rozwoju UE wg 57% CFO, jest dalsza, bliska współpraca krajów Unii zarówno w aspekcie gospodarczym jak i politycznym.

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q1 2017  - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Polscy CFO opowiadają się za pogłębioną integracją Unii Europejskiej

Krzysztof Pniewski omawia wyniki CFO Survey. W Europie znacząco poprawiały się nastroje, chociaż Brexit dokłada dużo niepewności. Źródło wideo: Rzeczpospolita.tv

Dyrektorzy finansowi obawiają się zmian w prawie gospodarczym

Krzysztof Pniewski omawia wyniki CFO Survey. Aż siedmiu na dziesięciu badanych uważa, że mamy obecnie do czynienia z wysokim poziomem niepewności ekonomicznej. Źródło wideo: Newsrm.tv

Czy ta strona była pomocna?