Finanse w świecie cyfrowym

Punkty widzenia

Finanse w świecie cyfrowym — czas przełomu dla dyrektorów finansowych

Seria publikacji na temat cyfrowej rewolucji w obszarze finansów

listopad 2017 r.

Od przetwarzania w chmurze i robotyki po analitykę, sztuczną inteligencję i technologie kognitywne — cyfrowe nowinki przekształcają obecny sposób prowadzenia biznesu. Dowiedz się więcej na temat różnych nowinek cyfrowych i ich oddziaływania w publikacji „Czas przełomu”. Poznaj opinie i doświadczenia dyrektorów finansowych związane z transformacją cyfrową w raporcie pt. „Kolejny czas przełomu”. Przeczytaj „Czas przełomu III”, aby dowiedzieć się, w jaki sposób i w jakich miejscach technologie kognitywne mogą okazać się przydatnym rozwiązaniem dla struktur finansowych w organizacji.

Czas przełomu III: Przewodnik po technologii kognitywnej dla dyrektorów finansowych

Technologie kognitywne (inteligentne) znalazły zastosowanie w wielu obszarach biznesu, inspirując finansistów do zapoznania się z nimi, eksperymentowania i znalezienia sposobów ich wykorzystania. Tak jak w przypadku zastosowania każdej innej technologii w obszarze finansów, celem jest poprawa efektywności, wiarygodności lub zdolności analitycznych funkcji finansowej. Niestety z naszych badań wynika, że jedynie 42% badanych dyrektorów finansowych uważa, że ich pracownicy znają się na nowoczesnych technologiach, w tym technologiach kognitywnych.

Warto pamiętać, że żadna z nowoczesnych technologii nie działa w próżni. Nie ma Internetu Urządzeń czy technologii blockchain bez chmury obliczeniowej. Nie jest możliwe dopasowanie schematów poznawczych bez zaawansowanych metod analitycznych. Aby się rozwijać, technologie potrzebują siebie nawzajem. A jaki jest efekt tego rozwoju? Szybsze i lepsze efekty pracy.

Czas przełomu III: Przewodnik po technologii kognitywnej dla dyrektorów finansowych zawiera szereg przykładów tego w jaki sposób firmy testują lub wykorzystują najnowsze dostępne technologie, a także doświadczeń Deloitte ze współpracy z wieloma CFO, którzy dedykują coraz więcej zasobów — finansowych i ludzkich — w celu wykorzystania najnowszych technologii kognitywnych, mimo ich wczesnego etapu rozwoju.

Kolejny czas przełomu: Nieoficjalne rozmowy dyrektorów finansowych na temat finansów w cyfrowym świecie

Przedstawiamy raport, będący kontynuacją publikacji Czas przełomu: rola pionu finansów w erze cyfryzacji, w którym prezentujemy rzeczywiste opinie 30 dyrektorów finansowych na temat transformacji cyfrowej.

Niezależnie od tego, jaką przyszłość przewidują Państwo dla pionu finansów w firmie, jedno jest pewne: jeśli liderzy biznesu z Państwa otoczenia chcą mieć szanse w starciu z konkurencją w świecie cyfrowym, muszą przetwarzać więcej informacji w bardziej efektywny sposób, muszą wiedzieć, jak przekuć te informacje we wnioski, wiedzę i zrozumienie w znacznie szybszym tempie niż dotychczas.  Najprawdopodobniej, konieczne będzie w tym celu wprowadzenie nowych technologii, a także ludzi, którzy potrafią z nich korzystać i mają w sobie ciekawość.  

Pierwotny raport Deloitte, Czas przełomu: rola pionu finansów w erze cyfryzacji — sporządzony na podstawie obszernego badania przeprowadzonego wśród dyrektorów finansowych obejmującego szczegółowe rozmowy z dyrektorami finansowymi międzynarodowych firm — analizuje różne przełomowe technologie cyfrowe i może być najszybszym sposobem na zrozumienie tego, co czeka dynamicznie rozwijające się organizacje finansowe w przyszłości.

W raporcie pt. Kolejny czas przełomu: Nieoficjalne rozmowy dyrektorów finansowych na temat finansów w cyfrowym świecie 30 dyrektorów finansowych dzieli się swoimi opiniami dotyczącymi szerszej dyskusji na temat finansów oraz tego, czym tak naprawdę jest proces cyfryzacji.

Czas przełomu: rola pionu finansów w erze cyfryzacji

Te i inne ważne pytania rozważa Deloitte w analizie pt. Czas przełomu: rola pionu finansów w erze cyfryzacji opartej na szeroko zakrojonych badaniach, między innymi przeprowadzonych w formie pogłębionych wywiadów z udziałem ekspertów finansowych globalnych firm.
Niezależnie od tego, jaką przyszłość przewidują Państwo dla pionu finansów w firmie, jedno jest pewne: jeśli Państwa biznes chce konkurować w świecie cyfrowym, musi nauczyć się przetwarzać dużą ilość informacji w efektywny sposób, nauczyć się jak wyciągać wnioski z ich analizy oraz budować wiedzę i zrozumienie w znacznie szybszym tempie niż dotychczas. Najprawdopodobniej, konieczne będzie wprowadzenie nowych technologii, a także ludzi, którzy potrafią z nich korzystać, mają w sobie pasję i ciekawość.
Niniejsze opracowanie, które zawiera praktyczne wnioski i spostrzeżenia ekspertów finansowych, może okazać się doskonałym wstępem do zrozumienia co czeka działy finansów w najbliższej przyszłości.

Czas przełomu: rola pionu finansów w erze cyfryzacji

Pakiet cyfrowych narzędzi do użytku dyrektora finansowego

Niektóre z nowych narzędzi cyfrowych dla finansów służą głównie do aktualizacji systemów biznesowych i lepszej realizacji obecnych zadań. Inne – umożliwiają realizację nowych zadań i rozwiązań.

Pakiet cyfrowych narzędzi do użytku dyrektora finansowego

Niektóre z nowych narzędzi cyfrowych dla finansów służą głównie do aktualizacji systemów biznesowych i lepszej realizacji obecnych zadań. Inne – umożliwiają realizację nowych zadań i rozwiązań.

Według naszych badań, istnieje siedem rodzajów technologii, których znaczenie rośnie i które coraz silniej wpływają na prace służb finansowych:

                              
Przetwarzanie w chmurze
Chmura wykorzystuje elastyczną technologię do realizacji usług za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu, zamiast dokonywać poważnych inwestycji, finanse mogą cieszyć się pełną gamą funkcjonalności udostępnianych w modelu usługowym - poprzez chmurę publiczną, prywatną lub hybrydową.
                                Robotyzacja procesów
Robotyzacja procesów polega na automatyzacji przetwarzania transakcji i komunikacji między systemami technologicznymi. W ramach tej automatyzacji roboty, podobnie jak ludzie, wykonują powtarzające się operacje, ale w ich przypadku niższy jest poziom ryzyka pomyłki i nie występuje zagadnienie zmęczenia pracą ani etatyzacji.
                                Wizualizacja
Wizualizacja obejmuje innowacyjne wykorzystanie obrazów i technologii interaktywnych do badania dużych, gęstych zbiorów danych. Pakiety wizualizacyjne są dopełnieniem analityki biznesowej i platform analitycznych oferując różnorodne rozwiązania graficzne i przyjazne dla użytkownika możliwości interaktywne na tym samym poziomie, co wiodące aplikacje komercyjne.
                          Zaawansowana analityka
Analityka już dawno trafiła do arsenału metod finansowych, ale nowe techniki pomagają specjalistom w skutecznym rozwiązywaniu najtrudniejszych i najbardziej palących kwestii. Często analityka zajmuje się badaniem wielkich zbiorów danych w poszukiwaniu wzorców, które mogą pozwolą odkrywać i wykorzystywać nowe możliwości dla biznesu.
                                  Obliczenia poznawcze
Inteligentne przetwarzanie danych i sztuczna inteligencja są symulacją ludzkiego sposobu myślenia. Wśród tych technologi można wyszczególnić systemy uczące się, przetwarzanie języka naturalnego, rozpoznawanie mowy i komputerowe przetwarzanie obrazu.
                            Przetwarzanie danych typu "in memory"
Metoda ta obejmuje przechowywanie danych w pamięci o dostępie swobodnym, co umożliwia użytkownikom natychmiastowy dostęp do właściwej informacji. Jednocześnie, dzięki kompresji danych, przy wykorzystaniu tej metody obniżają się wymagania pamięciowe. W efekcie znacznie wzrasta tempo pracy i dostęp do ogromnych zasobów danych.
                          Blockchain
Blockchain nową cyfrową metodą płatności i rozliczeń finansowych realizowaną poprzez rozproszoną cyfrową księgę rozliczeniową (jak internetowa księga rozrachunków) wykorzystywaną do rejestrowania transakcji czy zdarzeń gospodarczych w rozproszonej sieci Internet, bez żadnej instytucji centralnej regulującej ani kontrolującej te rozliczenia.

Umiejętności przydatne w erze cyfryzacji

Cyfryzacja już zmieniła rynek pracy i to nie tylko w sferze finansów. Firmy doskonaląc swoje zespoły, gotowi są płacić więcej za osoby, które zarówno posiadają umiejętności analityczne i międzyludzkie jak i dobrze rozumieją biznes w branży. Umiejętności szczególnie cenione w erze cyfryzacji to:  

  • Przywództwo, czyli jasna wizja przyszłości, cele i czytelna mapa wskazująca drogę do ich osiągnięcia
  • Kultura - mniej przewidywalności, więcej eksperymentów i innowacji
  • Nowe umiejętności - dobre rozeznanie w zakresie nowych technologii połączone ze znajomością biznesu i branży
  • Zaangażowanie - możliwość uczenia się, rozwoju i podejmowania działań innowacyjnych dla nowicjuszy cyfrowych i przedstawicieli pokolenia milenium.

“Zasadniczo, rewolucja cyfrowa jest skupiona na ludziach, bo jej celem jest znalezienie nowych sposobów kreowania wartości poprzez kontakt klientów z biznesem. Dlatego w rewolucji cyfrowej ludzie są główną siłą, która wdraża myślenie cyfrowe, jak i głównymi odbiorcami i użytkownikami nowych cyfrowych rozwiązań” wskazuje Krzysztof Pniewski, Partner, Audit & CFO Advisory.

Kształtowanie przyszłości

Która z dróg będzie dla Państwa najlepsza? Jaka powinna być kolejność i plan działań, aby skorzystać z rewolucji cyfrowej? Każdy pion finansów musi sam znaleźć swoją własną drogę. Jednak niezależnie od tego, co Państwo zdecydują, na pozycję liderów w poszczególnych branżach na pewno wysuną się ci, którzy najlepiej wykorzystają możliwości rewolucji cyfrowej zarówno w pionie finansów, jak i w pozostałych obszarach działalności firmy.

“Coraz więcej firm stara się skorzystać z rozwiązań cyfrowych i przygotować się do konkurencji w nowym świecie cyfrowego biznesu. To prawdziwy czas przełomu – Ci, którzy wcześniej nauczą się wykorzystywać rozwiązania cyfrowe zdobędą dosyć trwałą przewagę konkurencyjną. Przewaga firm cyfrowych, takich jak Google, Apple, Reuters,  która oparta jest na wiedzy, przetwarzaniu wielkich danych, wykorzystaniu nowych technologii i aktywnym wykorzystywaniu Internetu do utrzymywania relacji z klientami staje się coraz trudniejsza do pokonania. Pion finansów musi znaleźć swoje miejsce w tych zmianach i umożliwić wsparcie dla zmian cyfrowych w biznesie. Nie będzie to możliwe bez wypracowania wizji i ogólnego harmonogramu takich zmian." – dodaje Krzysztof Pniewski.

Czy ta strona była pomocna?