Global Economic Outlook

Artykuł

Global Economic Outlook

Grudzień 2017 r.

Kwartalna publikacja ekonomistów Deloitte, która prezentuje spostrzeżenia na temat trendów i wydarzeń kształtujących rynek na całym świecie. W każdym wydaniu przedstawione są perspektywy ekonomiczne dla poszczególnych regionów.

Global Economic Outlook Q3 2017


W czasach gdy globalna gospodarka wydaje się przyspieszać, dwie wiodące gospodarki anglojęzycznego świata: Stany Zjednoczone i Wielka Brytania nie podążają za tym trendem. Ogólny globalny trend jest jednak pozytywny, choć pojawia się widmo protekcjonizmu.

W tym wydaniu  zespół ekonomistów Deloitte analizuje problemy i trendy gospodarcze w Stanach Zjednoczonych, Chinach, strefie euro, Indiach, Japonii, Wielkiej Brytanii, Rosji i Turcji, a także prezentuje specjalny artykuł na temat rosnących nastrojów przeciwko globalizacji.

Czy ta strona była pomocna?