CFO Survey, Dyrektor finansowy

Artykuł

Raport: CFO Survey 2017 H2

CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość polskiej gospodarki

Listopad 2017 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Deloitte CFO Survey 2017 H2

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

  • CFO przez lata trafnie przewidywali wzrost PKB Polski, np. w roku 2013 - ok. 1,5% PKB (1,6%), 2014 - ok. 3% (3,4%), 2015 - ok.3% (3,6%) sprawdziły się,  2016 – ok. 3,0% (2,7%). Prognozy na rok 2017 na poziomie około 3% wydają się bardzo ostrożnościowe jednak trudno zakładać dalszy dynamiczny wzrost konsumpcji, który w drugiej połowie umożliwi tak dynamiczny wzrost jak w pierwszej.
  • W Polsce istotnie zmalało poczucie niepewności gospodarczej. Liczba dyrektorów, którzy uważają, że utrzymuje się wysoki poziom niepewności spadł aż o 51pp. 53% uważa, że warunki działania są normalne. Niemniej jest nadal szereg czynników, które stanowią istotne obszary ryzyka dla działalności w roku 2018. Coraz większe i priorytetowe znaczenie mają trzy z nich: Niedobór wykwalifikowanych pracowników (50%), wzrost kosztów operacyjnych (48%) i presja cenowa na rynku (31%). Nadal istotne znaczenie ma zmienne prawo gospodarcze (28%).
  • Zdecydowana większość dyrektorów uważa, że w wyniku zmian regulacji jak i rynku wzrosną koszty działalności (koszty siły roboczej – znacząco, koszty operacyjne, transportu, wykorzystania nieruchomości) oraz wzrosną koszty środowiska biznesowego (koszty finansowania, kapitału ale także wzrosną podatki CIT i VAT.
  • Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2018 Polska będzie kontynuowała stabilny wzrost na poziomie około 3% (86% dyrektorów przewiduje wzrost nie większy niż 3,5% co jest niższe od założeń Budżetu Państwa – 3,8%), wzrośnie inflacja do poziomu ponad 2% (wartość oczekiwana), stabilny nieco słabszy kurs walutowy (4,1-4,3 PLN/ EUR) –70% ankietowanych i dalszy spadek obecnie niskiego poziomu bezrobocia (45%).
  • Po dwóch latach spadku nastrojów poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych znacząco wzrósł do poziomu 26% (z 17% pół roku temu). Poprawa nastrojów nastąpiła w całej Europie poza UK. Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2018 będą lepsze niż w roku 2017 jest większa niż tych którzy myślą odwrotnie. Historycznie zmiana tego optymizmu był prognostykiem zmiany dynamiki wzrostu PKB. Przedsiębiorstwa w Polsce zakładają, że zarówno przychody jak i rentowność w 2018 roku będą rosły.
  • Wzrósł również apetyt na ryzyko oraz będą rosły inwestycje w tempie takim jak w poprzednich dwóch latach – niezbyt dynamicznie. Inwestycje ani Badania i rozwój nie będą kluczowymi priorytetami strategii na rok 2018.
  • Kluczowymi strategiami będzie wzrost organiczny (62% firm) oraz wprowadzanie nowych produktów (44%). W odpowiedzi na wzrost kosztów operacyjnych w gospodarce co trzecia firma będzie jednak nastawiała się na redukcję kosztów bezpośrednich i pośrednich.
  • 60% dyrektorów finansowych aktywnie kreuje strategię firmy w cyfrowym świecie biznesu a dalszych 20% niezależnie weryfikuje tę strategię. 88% CFO uważa, że pion finansów będzie się musiał istotnie zmienić, żeby wspierać firmę w erze rewolucji cyfrowej choć aż 40% czuje, że jest do tej zmiany dobrze przygotowana. Te głębokie zmiany oczekiwane są w obszarach cyfryzacji procesów i wykorzystania nowych narzędzi, jak np. robotyka (50%), bardziej zaawansowanej analityki biznesu, np. big data (44%) jak również wdrożenia innowacyjnych metod kontrolingu w zakresie procesów biznesowych (42%) jak i nowych, cyfrowych modeli biznesu (29%).

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q3 2017  - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Rzecz o Biznesie - rozmowa z Piotrem Świętochowskim

Czy ta strona była pomocna?