CFO Survey, Dyrektor finansowy

Artykuł

Raport: CFO Survey 2018 H1

CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość polskiej gospodarki

Czerwiec 2018 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Deloitte CFO Survey 2018 H1

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

 • CFO przez lata trafnie przewidywali wzrost PKB Polski, np. w roku 2013 - ok. 1,5% PKB (1,6%), 2014 - ok. 3% (3,4%), 2015 - ok.3% (3,6%) sprawdziły się, 2016 – ok. 3,0% (2,7%). Prognozy na rok 2018 na poziomie około 3% wydają się bardzo ostrożne, jednak przybywa czynników ryzyka – np. niestabilność polityczna we Włoszech oraz rosnące ceny paliw.
 • W Polsce nieznacznie wzrosło poczucie niepewności gospodarczej. Poziom niepewności ekonomicznej w Polsce w pierwszej połowie 2018 r. wzrósł do poziomu 46% z 44% w drugiej połowie 2017 r. Jednak ponad 54% CFO uważa, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności. 
 • Ocena niepewności gospodarczej w Polsce jest tylko nieznacznie wyższa niż w Europie. 52% europejskich dyrektorów finansowych ocenia poziom zewnętrznej niepewności finansowej i gospodarczej jako wysoki. 
 • Największym ryzykiem dla działalności gospodarczej w Polsce w 2018 roku będzie wzrost kosztów operacyjnych (blisko 55% - wzrost o 7pp), który między innymi może wynikać ze wzrostu kosztów pracowniczych. Przedsiębiorcy dalej obawiają się braku wykwalifikowanych pracowników (53%), natomiast oczekiwana presja na obniżkę cen jest zdecydowanie niższa niż pół roku temu (19%). Zmienne prawo gospodarcze (29%) nadal stanowi duży obszar ryzyka, ale pozostaje na zbliżonym poziomie do okresu sprzed pół roku. 
 • Największym wyzwaniem dla polskich firm w 2018 r. będzie niedostatek wykwalifikowanych pracowników i presja płacowa. Aż 68,5% ankietowanych CFO w Polsce spodziewa się, że koszty pracy w 2018 r. wzrosną znacznie. Ponad 20% oczekuje też znacznego wzrostu kosztów transportu. Niemal 64% przedsiębiorców spodziewa się nieznacznego wzrostu kosztów nieruchomości.
 • Mimo sygnałów makroekonomicznych o nadchodzącym spowolnieniu w Europie, większość firm spodziewa się poprawy przychodów. Blisko 72% dyrektorów finansowych w Europie oczekuje, że ich przychody wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 9% spodziewa się ich spadku. Największy wzrost w 2018 roku jest prognozowany dla Niemiec, Holandii, Finlandii, Szwecji i Irlandii. Największe spadki są prognozowane dla Wielkiej Brytanii i Danii.
 • Również w Polsce zdecydowana większość firm spodziewa się kontynuacji fazy wzrostu. 74% przedsiębiorstw w Polsce planuje wzrost przychodów, a 36% również wzrost marż w roku 2018. W roku 2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu inwestycji. 48% przedsiębiorstw planuje wzrost nakładów inwestycyjnych, choć to nieco mniej w porównaniu do pół roku temu (49%).
   

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q3 2017  - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Nadszedł czas rozwiązań cyfrowych

W części badania CFO Survey 2018H1 poświęconej technologii cyfrowej dyrektorzy finansowi przedstawili swoje opinie na temat rewolucji cyfrowej, które skłaniają do przemyśleń na temat jej skutków dla biznesu.

Czy europejscy dyrektorzy finansowi są przygotowani na to, co nas czeka w obszarze rozwiązań cyfrowych?

 • obecnie 30% dyrektorów finansowych odgrywa strategiczną rolę przywódczą w kwestii projektów cyfrowych;
 • niemal 50%t dyrektorów finansowych w Europie stwierdza, że ich firmy w dużej mierze korzystają z rozwiązań cyfrowych, aby usprawnić procesy;
 • 15% planuje zwiększyć inwestycje w przełomowe technologie (blockchain, analizy kognitywne) w ciągu najbliższych 12 miesięcy;
 • 55% dyrektorów finansowych planuje zwiększyć inwestycje w szkolenia dotyczące projektów cyfrowych skierowane do pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Najważniejsze spostrzeżenia

Firmy w Europie nie wykorzystują w pełni potencjału drzemiącego w technologiach cyfrowych. Liczba firm wykorzystujących technologie cyfrowe w celu zaangażowania zasobów ludzkich jest o 50 procent mniejsza od firm wykorzystujących je w celu usprawnienia ogólnych procesów.

Dyrektorzy finansowi stanowią połączenie między strategią a wdrożeniem. Dyrektorzy finansowi w coraz większym stopniu stają się strategami, a 30% z nich stwierdza, że pełnią rolę liderów strategicznych w obszarze projektów cyfrowych.

Poziom inwestycji w projekty cyfrowe rośnie. 55% dyrektorów finansowych planuje zwiększyć inwestycje w szkolenia dotyczące projektów cyfrowych skierowane do pracowników w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wydanie specjalne: European CFO Survey The digital frontline

Infografika - CFO Survey 2018 H1

European CFO Survey Spring 2018: Undeterred by uncertainty

Czy ta strona była pomocna?