CFO Survey, Dyrektor finansowy

Artykuł

Raport: CFO Survey 2018 H1

CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość polskiej gospodarki

Czerwiec 2018 r.

Deloitte CFO Survey – cykliczne badanie opinii dyrektorów finansowych, na temat oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju i jej wpływu na strategie przedsiębiorstw.

Deloitte CFO Survey 2018 H1

Czym wyróżnia się nasze badanie?

Wyniki badania przedstawiają opinie CFO na temat oczekiwanych trendów, priorytetów i planowanych działań firm. Jest to unikalny punkt widzenia, gdyż CFO, ze względu na pełnioną funkcję, posiadają odrębną ocenę nie tylko sytuacji gospodarczej, ale również własnego przedsiębiorstwa i całej branży.

Najważniejsze wnioski płynące z badania

  • CFO przez lata trafnie przewidywali wzrost PKB Polski, np. w roku 2013 - ok. 1,5% PKB (1,6%), 2014 - ok. 3% (3,4%), 2015 - ok.3% (3,6%) sprawdziły się, 2016 – ok. 3,0% (2,7%). Prognozy na rok 2018 na poziomie około 3% wydają się bardzo ostrożne, jednak przybywa czynników ryzyka – np. niestabilność polityczna we Włoszech oraz rosnące ceny paliw.
  • W Polsce nieznacznie wzrosło poczucie niepewności gospodarczej. Poziom niepewności ekonomicznej w Polsce w pierwszej połowie 2018 r. wzrósł do poziomu 46% z 44% w drugiej połowie 2017 r. Jednak ponad 54% CFO uważa, że mamy do czynienia z niskim lub normalnym poziomem niepewności. 
  • Ocena niepewności gospodarczej w Polsce jest tylko nieznacznie wyższa niż w Europie. 52% europejskich dyrektorów finansowych ocenia poziom zewnętrznej niepewności finansowej i gospodarczej jako wysoki. 
  • Największym ryzykiem dla działalności gospodarczej w Polsce w 2018 roku będzie wzrost kosztów operacyjnych (blisko 55% - wzrost o 7pp), który między innymi może wynikać ze wzrostu kosztów pracowniczych. Przedsiębiorcy dalej obawiają się braku wykwalifikowanych pracowników (53%), natomiast oczekiwana presja na obniżkę cen jest zdecydowanie niższa niż pół roku temu (19%). Zmienne prawo gospodarcze (29%) nadal stanowi duży obszar ryzyka, ale pozostaje na zbliżonym poziomie do okresu sprzed pół roku. 
  • Największym wyzwaniem dla polskich firm w 2018 r. będzie niedostatek wykwalifikowanych pracowników i presja płacowa. Aż 68,5% ankietowanych CFO w Polsce spodziewa się, że koszty pracy w 2018 r. wzrosną znacznie. Ponad 20% oczekuje też znacznego wzrostu kosztów transportu. Niemal 64% przedsiębiorców spodziewa się nieznacznego wzrostu kosztów nieruchomości.
  • Mimo sygnałów makroekonomicznych o nadchodzącym spowolnieniu w Europie, większość firm spodziewa się poprawy przychodów. Blisko 72% dyrektorów finansowych w Europie oczekuje, że ich przychody wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 9% spodziewa się ich spadku. Największy wzrost w 2018 roku jest prognozowany dla Niemiec, Holandii, Finlandii, Szwecji i Irlandii. Największe spadki są prognozowane dla Wielkiej Brytanii i Danii.
  • Również w Polsce zdecydowana większość firm spodziewa się kontynuacji fazy wzrostu. 74% przedsiębiorstw w Polsce planuje wzrost przychodów, a 36% również wzrost marż w roku 2018. W roku 2018 będzie kolejnym rokiem wzrostu inwestycji. 48% przedsiębiorstw planuje wzrost nakładów inwestycyjnych, choć to nieco mniej w porównaniu do pół roku temu (49%).
     

Zobacz także:

Newsletter: Deloitte CFO Insight - to źródło praktycznej wiedzy, inspirujących spotrzeżeń oraz wywiadów z ekspertami i praktykami z całego świata.

 

Global Economic Outlook Q3 2017  - Zapoznaj się z najnowszą analizą i prognozami ekonomicznymi Deloitte.

Infografika - CFO Survey 2018 H1

European CFO Survey Spring 2018: Undeterred by uncertainty

Czy ta strona była pomocna?