Centrum usług wspólnych

Artykuł

Wyniki badania na temat usług wspólnych w roku 2017

Przyszłość usług wspólnych. Polska w TOP5 rozważanych najlepszych lokalizacji nowych SSC

Czerwiec 2017

Począwszy od roku 1999 co dwa lata Deloitte przeprowadza badanie, którego celem jest zrozumienie, w jaki sposób centra usług wspólnych wykorzystują najlepsze praktyki i trendy, aby poradzić sobie z wyzwaniami i lepiej spełniać oczekiwania swoich klientów.

Najważniejsze informacje płynące z badania Deloitte na temat globalnych centrów usług wspólnych w roku 2017

  • Jakość usług świadczonych przez centra usług wspólnych poprawia się z roku na rok. W tym roku 73 procent respondentów stwierdziło, że wydajność centrów zwiększyła się o co najmniej 5 procent (w poprzednim badaniu taką odpowiedź udzieliło 70 procent respondentów).
  • Zwiększa się liczba realizowanych procesów opartych na wiedzy. Centra usług wspólnych nadal realizują głównie procesy transakcyjne, jednak od roku 2013 liczba realizowanych procesów opartych na wiedzy podwoiła się, a w niektórych przypadkach nawet potroiła.
  • Rośnie zakres świadczonych usług. Liczba centrów usług wspólnych świadczących usługi w więcej niż trzech obszarach gwałtownie wzrosła z 20 procent w roku 2013 do 31 procent w roku 2015 i 53 procent w roku 2017.
  • Nachodzi czas robotów. Robotyzacja procesów to technologia, która rozwija się w błyskawicznym tempie i która całkowicie odmieni sposób funkcjonowania centrów usług wspólnych. Zmniejszy się liczba realizowanych procesów rutynowych na rzecz zaawansowanych aplikacji kognitywnych, które wesprą lub nawet zastąpią pracę ludzi w procesach opartych na wiedzy.
  • Znaczenie odległości. Najważniejszym kryterium podczas podejmowania decyzji na temat stworzenia lub przeniesienia centrum usług wspólnych pozostają koszty, jednak coraz częściej firmy podkreślają znaczenie niewielkiej odległości od miejsca prowadzenia działalności lub siedziby firmy.
  • Dominacja podejścia lift-and-shift. Większość organizacji, przenosząc funkcje do centrum usług wspólnych, zwraca uwagę na przyspieszenie pracy i zmniejszenie ryzyka, a standaryzację procesów i wdrażanie nowych systemów odkłada na później.
  • Niechęć w stosunku do globalnych centrów usług. Globalne centra usług cieszą się popularnością, jednak 72 procent organizacji, które obecnie nie korzystają z tego modelu nie planuje zmiany, a 4 procent firm, pomimo próby, zrezygnowało z usług centrum globalnego.
Wyniki badania na temat usług wspólnych w roku 2017 (publikacja w języku angielskim)

Infografika

Czy ta strona była pomocna?