E-reporting i e-invoicing: kompleksowe podejście warunkiem udanej digitalizacji VAT

Artykuł

E-reporting i e-invoicing: kompleksowe podejście warunkiem udanej digitalizacji VAT

System administrowania podatkami pośrednimi przechodzi największe zmiany od czasu wprowadzenia podatku VAT (e-reporting i e-invoicing). Warto więc zadbać o to, by być na bieżąco - to się na pewno opłaci.

Organy podatkowe na całym świecie zmieniają podejście do rozliczeń VAT podatników, rezygnując ze składanych okresowo deklaracji VAT w formie papierowej na rzecz sprawozdawczości elektronicznej. Kolejnym krokiem w digitalizacji VAT jest wprowadzenie ustrukturyzowanych e-faktur. Są to największe i najbardziej radykalne zmiany od czasu wprowadzenia podatku VAT w latach sześćdziesiątych zeszłego stulecia.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym materiałem autorstwa Gregory Verpoorten i Rogier Vanhorick, w którym eksperci rzucają światło na najważniejsze zagadnienia podatkowe z perspektywy firmy.

Poniżej znajduje się zapowiedź materiału, który w wersji oryginalnej powstał w języku angielskim. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu na globalnej stronie Deloitte.

 

Najważniejsze kwestie poruszone w materiale:

 

1. Cyfryzacja

Elektroniczne systemy sprawozdawcze i fakturujące umożliwiają organom skarbowym automatyzację kontroli rozliczeń VAT podatników. To z kolei wymusza na podatnikach zmiany w procesach dostosowania się do wymogów podatkowych i prawnych. Jakie kroki podjąć, żeby cyfryzacja w firmie była udana?

 

2. Globalne podejście

Tworzenie spójnych systemów o zasięgu globalnym, pozwala firmie dostrzec korzyści skali oraz większe możliwości standaryzacji i automatyzacji.

Poziom globalnej standaryzacji i spójności, który może być wymagany przez nowe zasady e-reportowania i e-fakturowania, nie jest jeszcze znany. Należy stale monitorować sposoby opodatkowania VAT we wszystkich jurysdykcjach, w których działa firma i poszukiwać rozwiązań o możliwie najszerszym zastosowaniu. Z punktu widzenia danych, wymogi stosowane w poszczególnych jurysdykcjach mogą być zbliżone co może ułatwić implementację globalnych rozwiązań. Wybór dostawcy technologicznego i merytorycznego, który orientuje się w przepisach obowiązujących w różnych krajach oraz ma zasięg globalny, przyniesie firmie wymierne korzyści

– podkreśla Norbert Wasilewski, Partner w zespole ds. podatków pośrednich.

3. Współpraca

Aby rozwijać się w skali globalnej, firma potrzebuje odpowiedniego systemu podatkowego oraz współpracy między wewnętrznymi zespołami. Dziś kwestia ta dotyczy wszystkich działów: podatkowego, finansowego i IT - w obliczu szybko następujących zmian zachodzących w globalnym otoczeniu podatkowym, wspomniane zespoły muszą współpracować, by stawić czoła kolejnym wymogom, które zagadnienia są priorytetowe dla firm? W jaki sposób zapewnić udany przepływ informacji pomiędzy zespołami?


Link do materiału źródłowego - Digitalization of indirect tax demands a holistic approach (deloitte.com).

Webinar: Digital transformation of Polish taxes

For companies with US capital: Polish tax jurisdiction with focus on SAF-T, JPK_CIT and structured invoices

Free online seminar: September 12, 2024 at 10:00 AM

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?