Kontenery i hale namiotowe

Analizy

Kontenery i hale namiotowe

Korzystny dla podatników trend w orzecznictwie sądów administracyjnych

Ekspres RET 5/2016 | 7 października 2016 r.

W ostatnim czasie obserwujemy korzystny trend w orzecznictwie sądów administracyjnych, które w sporach pomiędzy organami podatkowymi a właścicielami kontenerów i hal namiotowych zajmują stanowisko, które można uznać za korzystne dla podatników podatku od nieruchomości.

Przykładem może być wyrok WSA w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Sz 48/16), w którym Sąd stwierdził, że hale namiotowe oraz obiekty kontenerowe nie stanowią budowli w rozumieniu Prawa budowlanego, a w konsekwencji przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

W przedmiotowym orzecznictwie ukształtował się pogląd, iż kontenery, hale namiotowe oraz podobne im tymczasowe obiekty budowlane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, gdyż nie zostały expressis verbis wymienione w definicji budowli w Prawie budowlanym.

Doświadczenie Deloitte wskazuje natomiast, że organy podatkowe stosują praktykę polegającą na opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości obiektów kontenerowych i hal namiotowych, tj. tymczasowych obiektów budowlanych. Organy prezentują bowiem pogląd jakoby tego rodzaju obiekty podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jako budowle.

Organy podatkowe uzasadniają swe działanie powołując się na treść uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 3 lutego 2014 r., (sygn. akt: II FPS 11/13). Ich zdaniem wskazana powyżej uchwała przesądza o możliwości zaliczenia tymczasowych obiektów budowlanych (tj. obiektów kontenerowych, hal namiotowych itd.) do kategorii budowli w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, co równocześnie oznacza opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości.

W świetle najnowszego orzecznictwa można jednak uznać, że organy podatkowe bezzasadnie powołują się na wskazaną powyżej uchwałę siedmiu sędziów NSA i wywodzą sprzeczne z jej treścią wnioski. Pragniemy wskazać, że omawiana uchwała NSA jednoznacznie wskazuje, iż obiekty takie jak kontenery i hale namiotowe nie zostały wprost wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane ani w innych przepisach ustawowych uzupełniających prawo budowlane. Oznacza to jednocześnie, że nie mogą one zostać zakwalifikowane do kategorii budowli w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W konsekwencji – zgodnie z treścią uchwały NSA - nie mogą one stanowić przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Potwierdzeniem tej tezy jest znane nam orzecznictwo sądów administracyjnych, które rozstrzygając kwestię opodatkowania tego rodzaju obiektów wbrew dotychczasowemu stanowisku organów podatkowych, w swych uzasadnieniach niejednokrotnie powołują się na wskazana uchwałę NSA.

Podatek od nieruchmości - najnowsze informacje

Subskrybuj "Ekspres RET"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?