Jak zakwalifikować transakcję wniesienia aportu dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego?

Artykuł

Jak zakwalifikować transakcję wniesienia aportu dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego?

Ceny transferowe, 20 października 2022 r.

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 października 2022 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.18.2022.1.RK) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: „Dyrektor KIS”) wypowiedział się w kwestii kwalifikacji transakcji wniesienia aportu, uznając, że taką transakcję należy rozpatrywać z punku widzenia skutków prawnych, jakie powoduje (np. zwiększenie aktywów, podwyższenie kapitału), nie zaś przez pryzmat materialny wnoszonego majątku. W związku z tym, dla kwalifikacji transakcji wniesienia aportu do danej kategorii nie jest istotne czy aport ma charakter materialny czy też niematerialny.

Dyrektor KIS uznając za nieprawidłowe stanowisko Wnioskodawcy, stwierdził, że transakcji wniesienia aportu nie można kwalifikować jako transakcji o charakterze towarowym, finansowym czy usługowym, stąd też wniesienie aportu stanowi inną transakcję, dla której próg dokumentacyjny wynosi 2 000 000 zł.

Powyższy pogląd jest zgodny z objaśnieniami, co do sposobu sporządzenia informacji o cenach transferowych, w których transakcje dotyczące wniesienia/otrzymania aportu zostały ujęte w kategorii „transakcje dotyczące aktywów”, nie zaś w kategorii „transakcje związane z obrotem towarowym”.

Współautorka:
Karolina Wokurka, Konsultantka w Zespole cen transferowych

Zobacz także:

Document

Webinar: Transakcje finansowe w cenach transferowych

Ceny transferowe w transakcjach finansowych często wymagają odrębnego spojrzenia niż transakcje „standardowe”. Metody ich ustalania i analiz czasem wydają się trudne, niezrozumiałe i skomplikowane. Niekiedy pojawia się pokusa stosowania uproszczeń przy ustalaniu warunków transakcji finansowych zawieranych w grupie, co może wiązać się ze sporym ryzykiem podatkowym w zakresie cen transferowych.

Bezpłatne seminarium on-line:
26 października 2022 r., godz. 10:00 - 11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?