Obowiązkowe kasy fiskalne na myjniach samochodowych – przesunięcie terminu

Artykuł

Obowiązkowe kasy fiskalne na myjniach samochodowych – przesunięcie terminu

Podatki, 3 października 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobne, w tym świadczone przy użyciu urządzeń samoobsługowych, będą wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych od 1 lutego 2023 r.

Wskazane powyżej usługi pierwotnie miały zostać wyłączone z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych już od 1 lipca 2022 r. Jednakże, termin ten został przesunięty o 3 miesiące i obowiązek stosowania kas fiskalnych dla omawianych usług miał wejść w życie 1 października 2022 r. Jak informowało Ministerstwo Finansów w maju br., przesunięcie terminu miało na celu wyjście naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zgłaszali trudności związane z instalacją urządzeń fiskalnych wywołane m.in. zerwanymi łańcuchami dostaw. Ministerstwo Finansów informowało, że październikowy termin nie ulegnie zmianie.

Jednakże, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, biorąc pod uwagę liczne problemy sygnalizowane przez przedsiębiorców, zdecydowano o dalszym przesunięciu terminu wyłączenia z możliwości korzystania ze zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych dla przedmiotowych usług. Tym samym, na podstawie powyższego rozporządzenia Ministra Finansów z 29 września 2022 r. takie czynności będą podlegały obowiązkowej ewidencji na kasach fiskalnych dopiero od 1 lutego 2023 r. W pierwotnej wersji projektu rozporządzenia Ministerstwo planowało przesunięcie tego obowiązku do 1 kwietnia 2023 r.

Link do Dziennika Ustaw: Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 2029

Czy ta strona była pomocna?