Pakiet SLIM VAT 3: HUB paragonowy – nowy sposób udostępniania e-paragonów

Artykuł

Pakiet SLIM VAT 3: HUB paragonowy – nowy sposób udostępniania e-paragonów

Nowelizacja ustawy o VAT w ramach pakietu „SLIM VAT 3”

Ministerstwo Finansów planuje umożliwienie udostępniania klientom e-paragonów za pomocą specjalnej platformy, określanej jako „HUB paragonowy”. Wprowadzenie tego nowego rozwiązania teleinformatycznego zakłada nowelizacja ustawy o VAT w ramach tzw. pakietu „SLIM VAT 3”.

Podatnicy ewidencjonujący sprzedaż przy zastosowaniu kas fiskalnych online lub tzw. kas wirtualnych mogą wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny, za jego zgodą, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony. SLIM VAT 3 przewiduje dodatkowo, że e-paragon będzie mógł zostać wydany również przy użyciu systemu teleinformatycznego Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pośredniczącego przy wydawaniu e-paragonów, bez konieczności podawania danych osobowych nabywcy.

W uzasadnieniu do ww. ustawy wskazano, że HUB paragonowy będzie narzędziem dobrowolnym, umożliwiającym przesyłanie paragonów fiskalnych w postaci elektronicznej i przygotowanym do ciągłej pracy bez przerw. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów na swoich stronach internetowych, wprowadzany system będzie centralną i ogólnopolską platformą odpowiedzialną za powiązanie anonimowego klienta z wystawionymi przez kasę e-paragonami, odbieranie tych dokumentów oraz ich dystrybucję. To powiązanie paragonu z klientem może nastąpić przykładowo poprzez zeskanowanie przez sprzedawcę kodu kreskowego znajdującego się w aplikacji kupującego, np. w oferowanej przez Ministerstwo Finansów aplikacji e-Paragony. Następnie e-paragon zostanie wysłany przez kasę online do HUBu paragonowego, a klient uzyska do niego dostęp za pomocą używanej przez siebie aplikacji.

Planowany termin uruchomienia systemu to wrzesień 2023 r.
Ustawa wprowadzająca Slim VAT 3 wejdzie w życie zasadniczo 1 lipca 2023 r., natomiast przepis umożliwiający udostępnienie e-paragonu przy użyciu HUB paragonowego szefa KAS będzie obowiązywał od 15 września 2023 r.
Z perspektywy sprzedawców detalicznych kwestia e-paragonów będzie budzić coraz większe zainteresowanie. Jak wskazują wyniki badania „Otwartość Polaków na e-paragony” przeprowadzonego przez Deloitte ponad 70% Polaków jest chętnych na korzystanie z e-paragonów, z czego aż 35% deklaruje się jako entuzjaści tego rozwiązania. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem z przeprowadzonego badania.

W kontekście e-paragonów zapraszamy również do obejrzenia nagrania z panelu dyskusyjnego, podczas którego zaproszeni eksperci poruszyli kwestie dot. przepisów regulujących implementację e-paragonów, perspektywę biznesową, a oprócz tego możliwości technologiczne ich wprowadzenia .

Document

Czy Polacy chcą korzystać z e-paragonów?

Raport „Otwartość Polaków na e-paragony”

Pobierz raport

Panel dyskusyjny: E-paragony – czekać czy nie zwlekać?

Nagranie webinaru z dnia 23 marca 2023 r.

Obejrzyj nagranie
Czy ta strona była pomocna?