SSE

Analizy

Włączanie gruntów prywatnych do SSE

Najważniejsze informacje nt. Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce oraz ich rola jako podatkowych zachęt inwestycyjnych.

Jeśli z określonych powodów biznesowych (lub innych) inwestor preferuje ulokować inwestycję w miejscu znajdującym się poza aktualnym terenem SSE, może wnioskować o włączenie terenów prywatnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej (inwestycja typu greenfield / inwestycja typu brownfield).

Aby tak się stało, projekt musi spełniać JEDEN z następujących trzech kryteriów:
 

1. Inwestycja stworzy określoną liczbę miejsc pracy LUB wiązać się będzie z określoną sumą wydatków inwestycyjnych. Te limity zależą od poziomu bezrobocia w poszczególnych subregionach i są czasowo obniżone od 1 listopada 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

* W woj. lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim powyższe limity będą obniżone o dodatkowe 30%.
 

2. Inwestycja skutkować będzie produkcją nowych lub znacząco ulepszonych dóbr lub świadczeniem usług mających takie cechy i nie oferowanych w regionie lub wprowadzeniem nowych rozwiązań technologicznych

+ stworzonych zostanie min. 30 nowych miejsc pracy oraz wydatki kwalifikowane związane z inwestycją wyniosą przynajmniej 20 mln PLN.
 

3. Inwestycja będzie związana ze świadczeniem określonych usług, np.:

  • R&D

+ min. 50 nowych miejsc pracy lub wydatki kwalifikowane na poziomie min. 10 mln PLN;

  • IT, audyt i księgowość, call center itd.

+ min. 150 nowych miejsc pracy lub wydatki kwalifikowane na poziomie min. 20 mln PLN.

Czy ta strona była pomocna?