Zmiana Wytycznych OECD w wyniku implementacji postanowień BEPS

Analizy

Zmiana Wytycznych OECD w wyniku implementacji postanowień BEPS

Ceny transferowe

Alert podatkowy 15/2016 | 6 lipca 2016 r.

23 maja 2016 r. Rada OECD zatwierdziła zmiany w treści Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych i administracji podatkowych („Wytyczne OECD”) wynikające z postanowień Raportów nt. Przeciwdziałania BEPS („Base Erosion and Profit Shifting”) w zakresie cen transferowych tj. Raportów z Działań 8-10 "Aligning Transfer Pricing Outcomes with Value Creation” oraz Działania 13 "Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting", które zostały podpisane przez Radę OECD 1 października 2015 r. i oficjalnie ogłoszone 4 dni później. Zatwierdzona aktualizacja zawiera istotne zmiany w stosunku do bieżącej wersji Wytycznych OECD (z lipca 2010 r.).

Szczegóły zmian w Wytycznych OECD 2010

Zapisy Raportów nt. Przeciwdziałania BEPS z Działań 8-10 oraz Działania 13 wymagają dokonania odpowiednich modyfikacji treści sześciu spośród dziewięciu rozdziałów Wytycznych OECD. Specyficzne zmiany w poszczególnych rozdziałach Wytycznych wynikające z Raportów nt. Przeciwdziałania BEPS zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Ceny transferowe - Przeciwdziałania BEPS

OECD nie opublikowało jeszcze jednolitego tekstu uaktualnionych Wytycznych, jednakże treść Raportów BEPS dotyczących Działań 8-10 oraz Działania 13 została zaprojektowana w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych części oraz punktów Wytycznych, które zostały zmienione.

Do końca 2016 r. OECD planuje wprowadzenie i zaakceptowanie zmian w zakresie dostosowania tekstu pozostałych rozdziałów Wytycznych OECD do postanowień wynikających z Raportów ds. przeciwdziałania BEPS dotyczących Działań 8-10 oraz Działania 13, w tym rozdziału IX Wytycznych „Restrukturyzacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw a ceny transferowe”. Zmiany te nie będą jednakże już tak fundamentalne w swojej treści – będą one miały raczej charakter edycyjny i będą polegały na dostosowaniu tekstu pozostałych rozdziałów do zmian wprowadzonych rozdziałach uaktualnionych w maju.

Do momentu wprowadzenia zmian dostosowujących, Wytyczne OECD powinny być interpretowane jako zgodne ze zmodyfikowanymi zapisami, a w przypadku zaobserwowania niezgodności, zapisami obowiązującymi powinny być zmodyfikowane zapisy.

Wpływ zmienionych Wytycznych na Polskie regulacje

Mimo, iż Wytyczne OECD nie są powszechnie obowiązującym źródłem prawa w Polsce to z racji członkostwa naszego kraju w tej organizacji stanowią praktyczne źródło wskazówek interpretacyjnych w zakresie polskich regulacji dotyczących rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Należy również zauważyć, że część postanowień Raportów dot. przeciwdziałania BEPS odnoszących się do kwestii cen transferowych zostało już wprowadzonych do polskiego systemu prawnego – dotyczy to głównie wymogów w zakresie dokumentacji cen transferowych określonych w Raporcie z Działania 13, które znalazły odzwierciedlenie w treści znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 9 października 2015 r.

Wprowadzone zmiany w Wytycznych OECD będą wymagały od przedsiębiorstw szerszego zapoznania się z problematyką przeciwdziałania BEPS oraz przeglądu stosowanych struktur gospodarczych oraz polityk cen transferowych pod kątem tego czy wpisują się one w nowe spojrzenie na kwestie przedstawione w Raportach BEPS. 

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?