Punkty widzenia

FATCA – ustawa wchodzi w życie

Alert podatkowy 16/2015

3 listopada 2015

W dniu 27 października 2015 r. w Dzienniku Ustaw RP – pod pozycją 1712 – została ogłoszona ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: „ustawa FATCA”). Ustawa FATCA wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015 r.

Jak wynika z treści art. 1 ustawy FATCA, określa ona zasady wykonywania na terytorium RP zobowiązań wynikających z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszących Uzgodnień Końcowych, podpisanych dnia 7 października 2014 r. w Warszawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1647).

Co reguluje ustawa FATCA?

Abstrahując od opisywanych w poprzednim alercie podatkowym postanowień ustawy FATCA, należy zwrócić uwagę, że w jej treści została również przewidziana możliwość zlecenia podmiotom zewnętrznym przeprowadzenia identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków będących w posiadaniu wyłączonych instytucji finansowych

Z postanowień ustawy FATCA, które zasługują na szczególne uwzględnienie, należy przede wszystkim wskazać na możliwość zlecenia podmiotom zewnętrznym przeprowadzenia identyfikacji amerykańskich rachunków raportowanych oraz rachunków będących w posiadaniu wyłączonych instytucji finansowych. Outsourcing może również dotyczyć przygotowania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych, którą raportujące polskie instytucje finansowe będą miały obowiązek przekazać Ministrowi Finansów albo organowi przezeń upoważnionemu. Skorzystanie z usług podmiotów zewnętrznych może okazać się rozwiązaniem użytecznym dla wszystkich raportujących polskich instytucji finansowych, w tym zwłaszcza tych spośród nich, które do tej pory nie prowadziły prac zmierzających do wdrożenia wymogów FATCA.

Ponadto, w art. 19 – 21 ustawy FATCA została przewidziana szczególna procedura identyfikacyjna, która znajdzie zastosowanie do rachunków klientów indywidualnych i korporacyjnych, otwartych między 1 lipca 2014 r. a dniem wejścia w życie ustawy (dalej: „rachunki przejściowe”). W odniesieniu do rachunku przejściowego raportujące polskie instytucje finansowe będą zmuszone dokonać jego blokady, w przypadku gdy posiadacz rachunku nie dostarczy wymaganego oświadczenia w ustawowo zakreślonym terminie. Blokada rachunku będzie polegać na czasowym uniemożliwieniu dysponowania i korzystania ze wszystkich wartości majątkowych, zgromadzonych na danym rachunku przejściowym, nie tylko przez posiadacza rachunku, ale również przez instytucję finansową, dokonującą blokady rachunku. Ustawa FATCA przewiduje, że czynności związane z identyfikacją rachunków przejściowych jako amerykańskich rachunków raportowanych będą mogły zostać przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne, którym raportujące polskie instytucje finansowe zlecą ich wykonanie.

Gdyby byli Państwo zainteresowani wsparciem w zakresie identyfikacji rachunków przejściowych dla celów FATCA, prosimy o kontakt: kancelariaFATCA@deloittece.com

Chcesz wiedzieć więcej?

Poznaj fakty o FATCA

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy