Podatek u źródła od odsetek netto - ilustracja

Analizy

Podatek u źródła od odsetek netto a nie brutto 

Istotny wyrok TSUE dla instytucji finansowych

Alert podatkowy 17/2016 | 4 sierpnia 2016 r.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 lipca 2016 r. (sprawa C-18/15 Brisal) orzekł odnośnie sposobu kalkulacji podatku u źródła pobieranego od odsetek wypłacanych nierezydentom będącym instytucjami finansowymi.

Podatek u źródła, a swoboda świadczenia usług

Rozpatrując sprawę na gruncie portugalskiego podatku dochodowego od osób prawnych, Trybunał w sposób jednoznaczny wypowiedział się o niedopuszczalności odmowy odliczania kosztów uzyskania przychodu w przypadku opodatkowania odsetek wypłacanych podatnikom niebędącym rezydentami w sytuacji, gdy podatnicy rezydenci mogą z takiej możliwości skorzystać. Taki sposób poboru podatku narusza, zdaniem Trybunału, swobodę świadczenia usług.

Innymi słowy, jeżeli krajowe instytucje finansowe dla potrzeb ustalenia swojego zobowiązania podatkowego mogą uwzględnić koszty uzyskania przychodów, to także podatek u źródła pobierany od odsetek wypłacanych zagranicznym instytucjom finansowym (niezależnie od tego czy stawka takiego podatku u źródła jest niższa od standardowej stawki podatku) powinien uwzględniać koszty bezpośrednio związane z takim przychodem. W rezultacie, podatek u źródła powinien być pobierany nie od odsetek brutto, ale od odsetek netto, a więc już po odliczeniu kosztów podatkowych.

Możliwość odzyskania pobranego podatku u źródła

Wyrok w sprawie Brisal daje szansę podatnikom-instytucjom finansowym na uzyskanie zwrotu podatku u źródła od odsetek brutto, pobranego w przeszłości w państwach Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Możliwość odzyskania takiego podatku powinna być szczególnie istotna dla podatników, którzy nie odliczyli tak pobranego podatku (w całości lub części) w kraju swojej siedziby (np. z uwagi na stratę podatkową lub niewystarczający dochód podatkowy).

W przypadku chęci uzyskania dalszych informacji na ten temat, uprzejmie prosimy o kontakt.

Podatek u zrodla

Alerty podatkowe

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?