Specjalne Strefy Ekonomiczne, SSE, Polska Strefa Inwestycji

Analizy

Cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną

Sejm przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji

Alert podatkowy (5/2018) | 11 maja 2018 r.

W dniu 10 maja 2018 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Choć jej kształt został nieco zmieniony, ustawa nadal zakłada, że cała Polska stanie się specjalną strefą ekonomiczną.

Przyjęty przez Sejm tekst ustawy został zmodyfikowany podczas prac sejmowych w stosunku do projektu rządowego (o przyjętym przez Radę Ministrów projekcie pisaliśmy we wcześniejszym Alercie podatkowym). Najważniejsza modyfikacja z perspektywy przedsiębiorców posiadających kilka zezwoleń strefowych została zawarta w art. 13 ust. 6 oraz 7 uchwalonej ustawy, zgodnie z którymi rozliczanie pomocy publicznej będzie odbywało się zgodnie z kolejnością uzyskiwania zezwoleń lub decyzji o wsparciu.

Jakie kryteria inwestycyjne?

Z uwagi, że minimalne kryteria inwestycyjne będą ustalane w rozporządzeniu o udzielaniu pomocy publicznej na podstawie decyzji o wsparciu, wcześniej przekazywane minimalne kryteria ilościowe i jakościowe pozostają aktualne (oczywiście nie można ostatecznie wykluczyć ewentualnych zmian w tym zakresie na dalszym etapie procesu legislacyjnego).

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się

*przy uwzględnieniu aktualnej średniej krajowej stopy bezrobocia zgodnie z obwieszczeniem prezesa GUS (obecnie 7%)

  • Bezrobocie oceniane na podstawie obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (ogłaszane raz w roku - tu: wrzesień 2017).
  • Szczegółowe warunki dotyczące kosztów kwalifikowanych inwestycji obniża się:
    • w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 80%;
    • dla mikroprzedsiębiorców o 98 %, dla małych przedsiębiorców o 95%, dla średnich przedsiębiorców o 80 %.

Co z inwestorami na terenie dotychczasowych SSE?

Uchwalona ustawa nie ma wpływu na pozycję przedsiębiorców funkcjonujących już w ramach dotychczasowych specjalnych stref ekonomicznych. Powyższe oznacza, że do 2026 r. przedsiębiorcy Ci będą funkcjonować w oparciu o reżim ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Jeżeli przedsiębiorca chciałby jeszcze uzyskać zezwolenie na starych zasadach - wciąż istnieje taka możliwość, gdyż każde postępowanie o wydanie zezwolenia strefowego rozpoczęte przed wejściem w życie nowej ustawy będzie procedowane jeszcze na dotychczasowych zasadach. 

Ustawa, z wyjątkiem jednego przepisu, ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Artykuł ze szczegółową analizą uchwalonych przepisów opublikujemy w przyszłym tygodniu w ramach naszego Newslettera SSE.

Subskrybuj "Alerty podatkowe"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?