Ustawa wprowadzająca JPK_VDEK czeka już tylko na podpis Prezydenta

Analizy

Ustawa wprowadzająca JPK_VDEK czeka już tylko na podpis Prezydenta

Aktualne informacje dot. JPK_VDEK

Alert podatkowy (25/2019) | 16 lipca 2019 r.

12 lipca br. Senat przyjął bez poprawek ustawę wprowadzającą m.in. deklarację JPK_VDEK. Od 1 kwietnia 2020 r. nowy obowiązek raportowania w zakresie obejmie duże przedsiębiorstwa, a pozostałe podmioty dołączą do nich od 1 lipca 2020 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, JPK_VAT stanie się już niedługo jedynym plikiem, który będzie wysyłany elektronicznie przez wszystkich podatników do urzędów skarbowych w ramach comiesięcznych rozliczeń VAT.

Nie oznacza to jednak jedynie rezygnacji z deklaracji VAT-7 – nowy plik JPK_VAT (dla odróżnienia od obecnej formy pliku JPK_VAT zwany częściej plikiem JPK_VDEK), zastąpić ma również deklarację VAT-27, tradycyjną ewidencję VAT i ograniczyć ilość wniosków składanych razem z deklaracją VAT. Od strony technicznej nowy plik JPK połączy w sobie zarówno dane raportowane obecnie w deklaracji VAT, jak i pliku JPK_VAT, lecz również dodatkowe informacje, które nie były dotychczas wymagane od podatników (np. typu Kody Grup Towarowych dla sprzedawanych towarów i usług).

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualne informacje dot. JPK_VDEK (w formie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania które padły w trakcie poprowadzonego przez nas webcastu dot. JPK_VDEK.

1. Proszę o podanie linku do strony Ministerstwa, gdzie znajdę schemę do JPK_VDEK.

Wstępny schemat XSD opublikowany został przez Ministerstwo Finansów na stronie. Należy się jednak spodziewać, że przed terminem na złożenie pierwszego pliku JPK_VDEK do struktury tej zostaną jeszcze wprowadzone zmiany.

2. Kiedy zostanie opublikowana ostateczna wersja schemy JPK_VDEK?

Na ten moment nie są dostępne oficjalne informacje, kiedy Ministerstwo Finansów planuje opublikować ostateczną wersję nowej schemy. Zmiany w stosunku do wstępnej wersji są jednak bardzo prawdopodobne. Termin wejścia w życie obowiązku raportowania w formie JPK_VDEK dla dużych przedsiębiorców to 1 kwietnia 2020 r. (dla średnich oraz małych przedsiębiorców będzie to 1 lipca 2020 r.). Z tej perspektywy, zasadne jest aby schema została opublikowana co najmniej 3-6 miesięcy przed wejściem w życie obowiązku raportowania w formie JPK_VDEK, tak aby podatnicy mieli czas dostosować obecne rozwiązania do wymaganych. Będziemy Państwa niezwłocznie informować, jak tylko pojawią się informacje dotyczące schemy.

3. Czy możemy zacząć jakoś przygotowywać się na wdrożenie JPK_VDEK – skoro nie ma jeszcze ostatecznej wersji schemy?

W naszej ocenie, jest to dobry moment na rozpoczęcie przygotowań do wdrażania nowych przepisów VAT. Wprawdzie, nie ma jeszcze finalnej wersji schemy JPK_VDEK (przez co wstrzymać trzeba na razie dostosowanie systemów i oprogramowania służących do generowania plików JPK, warto jednak sprawdzić jakość danych obecnie raportowanych w plikach JPK, pod kątem merytorycznym, a które za kilka miesięcy zostaną zaraportowane w pliku JPK_VDEK).

Biorąc pod uwagę, że nowe przepisy o VDEK wprowadzają wysokie, kary za błędy w pliku JPK (m.in. 500 PLN za każdą stwierdzoną nieprawidłowość uniemożliwiającą przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji), już teraz warto zweryfikować, jakie informacje o firmie (w tym błędnie zaraportowane dane) fiskus będzie mógł wyczytać/znaleźć w trakcie coraz bardziej zaawansowanych e-kontroli. 

4. Czy na stronie MF jest dostępna jakaś nieostateczna schematu xml dla pliku JPK_VDEK? Gdzie można ją znaleźć?

Jak wskazaliśmy w odpowiedzi na pytanie 1, wstępny schemat XSD znajdą Państwo tutaj.

Na marginesie pragniemy wyjaśnić, że Ministerstwo Finansów publikuje struktury JPK w formacie XSD (w formacie XML są natomiast generowane przez podatników pliki JPK dla poszczególnych struktur, innymi słowy plik JPK wygenerowany przez podatnika w formacie XML musi być zgodny ze z matrycą ministerialną zapisaną w formie XSD).

5. Czy będziemy musieli wysyłać JPK_VAT i JPK_VDEK, czy tylko jeden plik?

Zgodnie z zapowiedziami, nowa struktura JPK_VDEK (zwana też nowym plikiem JPK_VAT) ma zastąpić obecny JPK_VAT. Zgodnie z projektem ustawy, podatnicy będą zobowiązani do składania tylko jednego pliku.

6. Czy projekt zakłada tylko likwidację VAT-7? A co z VAT-UE?

Zgodnie z projektem zmiany przepisów o VAT i Ordynacji podatkowej nowa struktura JPK_VDEK ma zastąpić deklaracje takie jak:VAT-7, VAT-7K, VAT-27 (oraz następujące załączniki: VAT-ZT, VAT-ZZ, VAT-ZD).

Podatnicy będą natomiast nadal zobowiązani do składania deklaracji VAT-UE (co wynika z regulacji unijnych i bez zmiany tychże obowiązek ten nie może zostać zniesiony przez polskiego ustawodawcę).

7. Czy złożenie korekty JPK_VDEK w związku z błędem zidentyfikowanym przez US będzie wiązało się z przedłużeniem terminu na zwrot VAT?

Zgodnie z planowanymi zmianami, JPK_VDEK będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (który zastąpi obecną deklarację VAT-7 i ewidencję VAT) i będzie w świetle prawa traktowany jak deklaracja VAT.

W naszej ocenie, w niektórych przypadkach termin zwrotu może ulec wydłużeniu, jeśli złożona zostanie korekta pliku JPK_VDEK - w szczególności jeśli korekta ta wpłynie na wysokość zwrotu (tj. dzień złożenia korekty JPK_VDEK do deklaracji pierwotnej co spowoduje powstanie nowego terminu zwrotu VAT).

Co do zasady, na termin zwrotu nie powinna wpływać korekta w części ewidencyjnej – jeśli efektywnie nie wpłynie na wysokość wnioskowanej do zwrotu kwoty VAT. 

8. Przypisanie grup towarowych będzie dla nas bardzo trudne. Czy w zakresie klasyfikacji do poprawnych grup towarowych podatnik będzie mógł liczyć na wsparcie ze strony ustawodawcy?

Na ten moment Ministerstwo Finansów nie zapowiedziało żadnych dodatkowych wyjaśnień w tym zakresie.

9. Czy dla grupy towarów, dla których nie ma kodu CN nie musi zostać on podany w JPK_VDEK?

Rozumiemy, że pytanie odnosi się do kodów grup towarowych (sam kod CN zgodnie z założeniami projektu nie będzie wykazywany w JPK_VDEK). Wymagane będą natomiast Kody Grup Towarowych. Kody te nie są powiązane z kodami CN, ani z klasyfikacją PKWiU, nie przewidziano również żadnego klucza „przejścia” z kodów CN na odpowiednie Kody Grup Towarowych.

Opublikowana przez MF propozycja schemy JPK_VDEK nie pozwala na pozostawienie pola „KodGrupyTowarowej” pustego – wypełnienie przedmiotowego pola ma charakter obligatoryjny.

Jednocześnie, dostępny słownik grup towarowych (od 1 do 19) został oznaczony jako katalog zamknięty – tym samym nie przewiduje on dedykowanej zbiorczej kategorii dla pozycji pozostałych (nieskalsyfikowanych) towarów lub usług, co – w świetle powyższego – może prowadzić do istotnych problemów z jednoznacznym przyporządkowaniem właściwej grupy towarowej do poszczególnych towarów i usług raportowanych, gdzie powstanie podatek VAT należny. Z tego względu schema z pewnością ulegnie zmianie przed jej wejściem w życie.

10. Czy Kody Grup Towarowych będzie można wymieniać po przecinku, jeżeli na FV sprzedaży występuje więcej niż jedna grupa towarowa?

Projekt ustawy zakłada raportowanie informacji w pliku JPK_VDEK w rozbiciu na pozycje faktury. Tym samym, w odniesieniu do jednej pozycji powinien zostać wykazany tylko jeden kod grupy towaru.

11. Czy w JPK-VDEK będzie możliwość skorzystania z wniosku VAT-ZZ, którego używamy do wpisania informacji o zaliczeniu nadwyżki w podatku VAT na poczet zobowiązania w podatku CIT?

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu ustawy, nowa struktura JPK_VDEK ma wyeliminować załącznik VAT-ZZ składany dotychczas razem z deklaracją VAT (powinno zastąpić go odpowiednie pole w pliku JPK_VDEK).

12. Czy w planowanej nowej schemie JPK_VDEK będziemy mogli nadal prezentować zbiorczo rozliczenia dotyczące delegacji, petty cash, rozliczeń zaliczek pracowniczych?

Kwestia rozliczenia wydatków pracowniczych jest często problematyczna dla wielu podatników. Dlatego w niektórych przypadkach decydują się oni nawet na nieodliczanie podatku VAT naliczonego z tzw. expensów. Wydaje się natomiast, że prezentacja zbiorcza tych rozliczeń, podobnie jak dziś nie będzie rozwiązaniem prawidłowym. 

Webcast:

Digitalizacja raportowania związanego z VAT w krajach Unii Europejskiej

Szczegóły:

26 lipca 2019 r.
godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?