Budżet 2018: Uszczelnianie systemu podatkowego zamiast wzrostu stawek VAT

Analizy

Budżet 2018: Uszczelnianie systemu podatkowego zamiast wzrostu stawek VAT

MF planuje rozszerzenie zakresu automatycznej kontroli podatków

Alert podatkowy 5/2017 | 14 czerwca 2017 r.

Rząd przyjął 6 czerwca 2017 r. założenia do projektu budżetu państwa na 2018 r. Stawki VAT pozostaną bez zmian, a dochody podatkowe mają wzrosnąć dzięki lepszym kontrolom i zapobieganiu wyłudzeniom VAT.

Na poziom dochodów budżetu państwa istotny wpływ mają mieć działania związane z poprawą przestrzegania przepisów podatkowych. Ograniczenie luki podatkowej w VAT stanowi główny cel Krajowej Administracji Skarbowej, który ma być realizowany z wykorzystaniem nowych technologii i narzędzi do automatycznej i masowej analizy danych.

Wykrywanie fikcyjnych transakcji

Rząd planuje zwiększyć dochody podatkowe kontynuując działania zmierzające do wykrywania faktur, które dokumentują czynności fikcyjne na podstawie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Służyć mają do tego, podobnie jak dotychczas, elektroniczne narzędzia analityczne. Można spodziewać się wzrostu kontroli plików JPK_VAT, nakierowanych w szczególności na identyfikację faktur wystawionych przez kontrahentów niezarejestrowanych jako podatnicy VAT. Prawdopodobnie kontynuowane będą również automatyczne „kontrole krzyżowe”. Już teraz resort finansów porównuje dane dotyczące transakcji z tymi, które wykazuje kontrahent podatnika.

Split payment – dobrowolny?

Istotną i odczuwalną dla podatników zmianą ma być również wprowadzenie w 2018 r. tzw. modelu podzielonej płatności za dostarczone towary lub wyświadczone usługi. Zamieszczenie informacji o tzw. split payment w założeniach do projektu ustawy budżetowej świadczy o tym, że Ministerstwo Finansów faktycznie wprowadzi to rozwiązanie w 2018 r. Nabywcy mieliby wówczas wpłacać kwotę netto na konto dostawcy lub usługodawcy, a kwotę podatku bezpośrednio na odrębne konto VAT. Z aktualnych planów resortu finansów wynika, że split payment ma być rozwiązaniem dobrowolnym, jednak podmioty, które się na niego zdecydują, będą mogły skorzystać z szeregu zachęt i preferencji.

Nowe obowiązki raportowe

Z założeń do projektu budżetu wynika również, że rząd planuje wprowadzić obowiązek przekazywania Krajowej Administracji Skarbowej danych, które umożliwią szybką identyfikację podejrzanych transakcji i weryfikację spójności deklarowanych przychodów oraz kosztów z obrotami na rachunku bankowym. Elementem realizacji tego założenia może być wprowadzenie obowiązku składania dobowych wyciągów bankowych w formacie JPK_WB.

Analityka kontra wyłudzenia

Nowym rozwiązaniem, które ma wpłynąć na zmniejszenie luki podatkowej, jest wdrożenie systemu teleinformatycznego i mechanizmu analizy ryzyka. Działanie to ma być nakierowane na ograniczanie wykorzystywania przez przestępców uczestniczących w wyłudzeniach podatku VAT niedoskonałości w przepływie informacji w ramach systemu bankowego.

Dochodowe zmiany legislacyjne

Projekt założeń budżetu zakłada również wprowadzenie innych działań w obszarze VAT, CIT i akcyzy, których celem jest poszerzanie wiedzy oraz jakości instrumentów analitycznych i kontrolnych.

Rząd przewiduje, że pozytywne skutki dla budżetu przyniosą także zmiany w ustawie o grach hazardowych oraz wzmocnienie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Jednocześnie w 2018 r. spodziewane są wpływy z zawieszonego obecnie podatku od handlu detalicznego.

Pełny komunikat dotyczący założeń do projektu budżetu państwa na 2018 r. znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

Jednolity Plik Kontrolny

Najważniejsze informacje dotyczące obowiązku automatycznego raportowania podatkowego w Polsce

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?