Co w cenach transferowych zmieniłoby odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego?

Artykuł

Co w cenach transferowych zmieniłoby odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego?

Ceny transferowe, 4 listopada 2022 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 28 października 2022 r., obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce zostało przedłużone do 31 grudnia 2022 r. Odwołanie tego stanu może mieć wpływ na uproszczenia w zakresie cen transferowych, wprowadzone tzw. ustawą ws. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Uproszczenia ze względu na stan zagrożenia epidemicznego

 

Sposób podpisania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych (local file) może zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji podatnika, jeżeli składane jest:

a) za rok, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19,

b) w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszony w związku z COVID-19.

Przed wprowadzeniem tych przepisów, jeżeli kilka osób pełniło funkcję kierownika jednostki albo nie było możliwe określenie kierownika jednostki, oświadczenie musiało być podpisane przez każdą z osób uprawnionych do reprezentacji podatnika.

Od 1 stycznia 2022 r. oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych i o rynkowości transakcji będzie częścią TPR (w odniesieniu do dokumentacji cen transferowych za 2022 r. i za lata kolejne). TPR będzie musiał zostać podpisany przez osobę, która pełni funkcje kierownika jednostki (a jeżeli funkcje kierownika jednostki pełni kilka osób to przez osobę wyznaczoną spośród nich), czyli podobnie jak oświadczenie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego. W związku z tym, dla podatników, dla których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, ewentualne odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego po 31 grudnia 2022 r. nie powinno mieć istotnego wpływu na sposób podpisania oświadczenia, składanego łącznie z TPR.

 

 

Warunki do dokonania korekty cen transferowych

Jeżeli korekta cen transferowych jest dokonywana za rok podatkowy lub w momencie, w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, podatnik dokonujący takiej korekty jest zwolniony z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, z którego wynika, że podmiot ten dokonał korekty w tej samej wysokości.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego spowodowałoby przywrócenie tego obowiązku. Przy czym już od 1 stycznia 2022 r. oświadczenie podmiotu powiązanego może być zastąpione dowodem księgowym.Warunek nieponiesienia straty podatkowej dla zastosowania zwolnienia transakcji pomiędzy polskimi podmiotami z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych

Transakcje zawierane pomiędzy polskimi podmiotami mogą być zwolnione z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych. Warunkiem jest m.in. to, aby podmioty dokonujące takiej transakcji nie poniosły strat podatkowych za rok, w którym miała miejsce transakcja. Warunku tego nie stosuje się jednak w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2019 r., w którym na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłoszone w związku z COVID-19, jeżeli podmiot powiązany niespełniający tego warunku uzyskał w tym roku łączne przychody niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym ten rok.


Autor:
Karolina Wokurka, Konsultantka w Zespole cen transferowych

Czy ta strona była pomocna?