Punkty widzenia

Co z podatkiem od nieruchomości?

Zagrożenia dla przedsiębiorców

Komentarz Ledera zespołu Podatku ds. Nieruchomości w kwestii projektu kodeksu urbanistyczno- budowlanego

 

Co z podatkiem od nieruchomości
Na przedsiębiorców czyha poważne zagrożenie. Chodzi o zwiększenia obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości. I to nie za sprawą nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wszystko przez projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którym od ponad roku pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego powołana w 2012 r. przez Radę Ministrów. Główne obawy odnoszą się do definicji budowli, która w proponowanym kształcie znacząco będzie się różnić od tej obowiązującej teraz. Za budowlę będą uznawane wolno stojące obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty przemysłowe, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki. Definicja będzie zatem znacznie krótsza, a tym samym bardziej ogólna i – czego najbardziej mogą się obawiać podatnicy – wyjątkowo enigmatyczna. A to pierwszy krok do tego, by obciążenia z tytułu podatku od nieruchomości istotnie wzrosły u przedsiębiorców.
Źródło: Paweł Banasik, Rzeczpospolita

 

"Na ten moment trudno ocenić, czy przy okazji prac Komisji Kodyfikacyjnej nad zmianami mającymi wpływ na podatek od nieruchomości czuwa Ministerstwo Finansów i czy do analizy wpływu na rozliczenia podatkowe zaangażowano również szerokie gremia ekspertów z zakresu prawa podatkowego."
 

Czy ta strona była pomocna?