Kolejny etap elektronizacji obowiązków akcyzowych

Analizy

Kolejny etap elektronizacji obowiązków akcyzowych

Nowelizacja ustawy akcyzowej

Ekspres Akcyzowy 11/2021 | 16 lipca 2021 r.

W ostatnim czasie na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

Rozszerza on funkcjonowanie Systemu EMCS o wewnątrzunijne przemieszczanie zharmonizowanych wyrobów akcyzowych oraz alkoholu całkowicie skażonego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

O co chodzi?

Projekt związany jest z koniecznością implementacji do polskiego porządku prawnego regulacji wynikających z Dyrektywy Rady (UE) 2020/262, tzw. „dyrektywy horyzontalnej” oraz Dyrektywy Rady (UE) 2019/2235.

Do najważniejszych zmian przewidzianych w Projekcie należy zaliczyć m.in.:

  • Elektronizację przemieszczeń wewnątrzwspólnotowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych z załącznika nr 2 do ustawy (z zapłaconą akcyzą lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy), a także alkoholu etylowego całkowicie skażonego, które mają być realizowane na podstawie elektronicznego uproszczonego dokumentu administracyjnego, tzw. e-SAD. Przemieszczenia te mają być obsługiwane przez rozbudowany System EMCS, który dotychczas wykorzystywany był do przemieszczeń w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W związku z tym, powołano nowe kategorie podmiotów działających w zakresie podatku akcyzowego, tj. uprawniony wysyłający oraz uprawniony odbiorca;
  • Określenie wspólnych norm ubytków wyrobów akcyzowych aktem delegowanym Komisji Europejskiej;
  • Zwiększenie zależności pomiędzy procedurą celną oraz procedurą akcyzową poprzez dopuszczenie możliwości funkcjonowania miejsca importu w składzie podatkowym;
  • Zmianę przepisów akcyzowych w zakresie opodatkowania piwa poprzez wskazanie, że dla celów pomiaru w stopniach Plato ujmuje się składniki piwa, które zostaną dodane po etapie fermentacji;
  • Wprowadzenie ułatwień dla małych producentów napojów alkoholowych.

Co to oznacza w praktyce?

Projekt stanowi trzecią z kolei istotną zmianę ustawy o podatku akcyzowym, która została przedstawiona w ostatnim czasie. Jednocześnie Projekt jest kolejnym etap na drodze do pełnej elektronizacji podatku akcyzowego, bowiem na jego podstawie wewnątrzunijne przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie odbywać się najprawdopodobniej przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: „PUESC”). Co w świetle już obowiązujących zmian w podatku akcyzowym spowoduje, że podmioty wykonujące działalność w zakresie podatku akcyzowego będą realizować znaczną część obowiązków formalnych za pośrednictwem PUESC.

Jednocześnie należy wskazać, że elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, będzie wiązała się m.in. z uzyskaniem specjalnego numeru akcyzowego oraz dokonywaniem odpowiednich zgłoszeń tzw. e-SAD. 

Co dalej?

Projekt przewiduje, że najważniejsze zmiany, w tym elektronizacja wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, mają wejść w życie od 13 lutego 2023 r., jednakże dla części regulacji przewidziano wcześniejszy termin wejścia w życie, tj. 1 stycznia 2022 r., przykładowo zmiana w zakresie zwolnienia dla alkoholu częściowo skażonego.

W związku z powyższym oraz z uwagi na fakt, że Projekt jest bardzo złożony, przedsiębiorcy powinni rozpocząć analizę zawartych w nim regulacji, aby ustalić, jaki wpływ będą miały one na prowadzoną przez nich działalność gospodarczą. Uwagi do procedowanego projektu będzie można zgłaszać do 21 lipca 2021 r.

Czy ta strona była pomocna?