Wiążąca Informacja Taryfowa

Analizy

Koniec stosowania Wiążącej Informacji Taryfowej w akcyzie?

Ekspres akcyzowy 6/2016 | 7 kwietnia 2016 r.

Od 1 maja 2016 r. klasyfikacje określone w decyzjach WIT mogą być wiążące tylko w sprawach celnych.

W ostatnim czasie na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw - w tym ustawy o podatku akcyzowym. Obecnie projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji.

O co chodzi?

Na 1 maja 2016 r. planowane jest wejście w życie Unijnego Kodeksu Celnego, który ma zastąpić obowiązujący od ponad 20 lat Wspólnotowy Kodeks Celny. W związku ze zmianami jakie niosą ze sobą te zmiany państwa członkowskie mają obowiązek dostosowania swojego ustawodawstwa do założeń nowego kodeksu. Prace dostosowujące regulacje celne mogą bezpośrednio dotknąć również podatników podatku akcyzowego.

Projektowane zmiany, w obecnym kształcie, mają istotny wpływ na podmioty wykorzystujące posiadane Wiążące Informacje Taryfowe do celów klasyfikacji wyrobów akcyzowych. Z dniem 1 maja 2016 r. z ustawy akcyzowej ma zostać wykreślony art. 7b pozwalający na wykorzystywanie wiążącego charakteru klasyfikacji nadawanej towarom przez WITy także do celów akcyzy. Pod rządami znowelizowanych przepisów moc ochronna Wiążącej Informacji Taryfowej będzie rozciągała się wyłącznie na transakcje celne danego podmiotu – tj. WITy będą potwierdzały, w wiążący sposób, klasyfikację towarów wyłącznie w operacjach dotyczących przywozów lub wywozów towarów w obrocie z krajami trzecimi.

Co zmiany oznaczają w praktyce?

Dotychczasowo, z uwagi na kluczowe znaczenie klasyfikacji towarów akcyzowych w praktyce obrotu oraz niejasności klasyfikacyjne wiele podmiotów z branż akcyzowych występowało z wnioskami o WIT dla wyrobów akcyzowych. W przyszłości, jeżeli omawiane przepisy zostaną uchwalone w projektowanym kształcie, aby zapewnić sobie ochronę klasyfikacyjną podmioty będą mogły występować jedynie o Wiążące Informacje Akcyzowe będące swego rodzaju odpowiednikiem WITów wydawanym na potrzeby obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym.

Co dalej?

Należy bacznie śledzić czy zaproponowane zmiany zostaną wdrożone. Na dzień dzisiejszy projekt ustawy zakłada, iż wejdzie ona w życie już 1 maja. W naszej ocenie warto rozważyć wystąpienie z wnioskami o WIA – w szczególności w sytuacjach gdy klasyfikacja taryfowa danego wyrobu może budzić wątpliwości mogące rodzić konsekwencje w podatku akcyzowym (np. zmianę stawki, zmianę odpowiedniej procedury, utratę zwolnienia). Z naszego doświadczenia wynika, iż tego typu problemy mogą być szczególnie istotne w przypadku wyrobów energetycznych i alkoholu (piwa, napoje fermentowane, wyroby pośrednie).

Przy tej okazji chcielibyśmy polecić Państwa uwadze nasz przewodnik o WIA, który w przypadku wejścia w życie omawianych zmian zachowuje swą aktualność w zakresie zasad ubiegania się o Wiążącą Informację Akcyzową.

Ewidencja akcyzowa - przepisy przejściowe

Webcast: Ewidencja akcyzowa - jak sprostać nowym wymogom? 

Seminarium on-line, 26 kwietnia 2016,

W związku ze zmianami w zakresie ewidencji akcyzowych, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r. oraz tymi, na które okres przejściowy mija z końcem tego roku, umożliwiamy Państwu stworzenie agendy webcastu, podczas którego chcielibyśmy omówić istotne dla Państwa aspekty tego tematu.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?