Możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy

Analizy

Możliwość stosowania papierowych dokumentów dostawy jeszcze przez rok?

Wprowadzenie regulacji przejściowej

Ekspres akcyzowy 9/2018 | 10 grudnia 2018 r.

Na stronach Sejmu ukazał się poselski projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Poselski Projekt Ustawy), który zakłada wprowadzenie regulacji przejściowej, która umożliwi do końca 2019 r. stosowanie dotychczasowych przepisów w zakresie papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń wyrobów akcyzowych, które ze względu na ich przeznaczenie są (i) objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego lub (ii) opodatkowane zerową stawką akcyzy.

O co chodzi?

Jak już informowaliśmy w poprzednich ekspresach akcyzowych (Ekspres akcyzowy 3/2018 oraz 4/2018), w dniu 1 stycznia 2019 r. mają zacząć obowiązywać zmiany aktualnych przepisów ustawy o podatku akcyzowym wprowadzające obowiązek stosowania w określonych sytuacjach elektronicznego dokumentu dostawy (eDD). Zmiany w tym zakresie wynikają z regulacji przewidzianych przez ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Pierwotna Nowelizacja).

Zgodnie z treścią opublikowanego Poselskiego Projektu Ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. podmioty dokonujące przemieszczania, na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych, które ze względu na ich przeznaczenie są (i) objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego lub (ii) opodatkowane zerową stawką akcyzy, mogą do tego przemieszczania stosować przepisy dotychczasowe (czyli w zakresie papierowego dokumentu dostawy).

Co to oznacza?

Powyższa proponowana zmiana przepisów wprowadziłaby swoisty roczny okres przejściowy, w trakcie którego przedsiębiorcy będą mogli wybierać jedną z dwóch równolegle dostępnych form spełnienia obowiązków w zakresie zastosowania zwolnienia od akcyzy lub stawki zero: (i) dotychczasowego tradycyjnego, papierowego dokumentu dostawy lub (ii) jego elektronicznego odpowiednika obsługiwanego za pomocą systemu EMCS.

Zgodnie z treścią pisemnego uzasadnienia do Poselskiego Projektu Ustawy, wprowadzana regulacja wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów sygnalizujących trudności z dostosowaniem się do obsługi przemieszczeń w systemie EMCS, które mogą skutkować wstrzymaniem dostaw wyrobów akcyzowych m.in. zwolnionego od akcyzy paliwa lotniczego i gazu LPG. Projektowane przepisy powinny wejść w życie przed dniem 1 stycznia 2019 r., tj. przed dniem wejścia w życie przepisów Pierwotnej Nowelizacji w zakresie eDD.

Weź udział w wydarzeniu:

Praktyczne warsztaty z obsługi EMCS PL2 w zakresie elektronicznych dokumentów dostaw (e-DD)

Dowiedz się więcej

Co dalej?

Mając na względzie etap procedowania oraz konstrukcję prawną regulacji przewidzianych przez Poselski Projekt Ustawy, naszym zdaniem, przedsiębiorcy oraz ich pracownicy nie powinni zwlekać i w ich interesie jest (i) dokonanie stosownych rejestracji do systemu EMCS na platformie PUESC oraz (ii) odbycie odpowiednich szkoleń, które umożliwią sprawną obsługę elektronicznych dokumentów dostaw oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych jak np. niedostępność systemu. Poselski Projekt Ustawy zakłada tylko czasowe rozwiązanie umożliwiające wyłącznie tymczasowe równoległe stosowanie starych przepisów dotyczących papierowego dokumentu dostawy. W efekcie, w pewnym momencie i tak wszyscy będą zobowiązani dopełnić formalności związanych z rejestracją do odpowiednich systemów informatycznych oraz rozpocząć stosowanie elektronicznego dokumentu dostawy w praktyce.

Bezpieczny start

Nie strać prawa do preferencji w podatku akcyzowym

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?