Oleje smarowe

Analizy

Ustawa o podatku akcyzowym - nowelizacja

Ekspres akcyzowy (3/2015)

Znane są już konkretne uregulowania dużej nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy zmieniającej ustawę o podatku akcyzowym oraz niektóre inne ustawy. Większość nowych regulacji ma wejść w życie już z dniem 30 czerwca 2015 r.

 

Ustawa o podatku akcyzowym - cel wprowadzanych zmian

Opublikowany projekt stanowi rezultat przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 18 listopada 2014 r. założeń projektu ustawy nowelizującej. Przedstawione zmiany mają bardzo rozległy charakter. Ich nadrzędnym celem jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych, a także poprawienie i doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Ustawa nowelizująca wprowadza również szereg nowych rozwiązań, np. w zakresie organizacji obrotu wyrobami z zerową stawką akcyzy.

 

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym - najistotniejsze zmiany

 • Wprowadzenie możliwości skorzystania ze zwolnienia od akcyzy przysługującego zakładowi energochłonnemu przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą z wykorzystaniem wyrobów gazowych lub węglowych oraz przez podmioty, które uruchomią nową instalację wykorzystującą takie wyroby.
 • Wprowadzenie zamkniętego katalogu systemów uznawanych za prowadzące do osiągnięcia celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, których wdrożenie pozwala na stosowanie zwolnień z opodatkowania akcyzą wyrobów węglowych i wyrobów gazowych.
 • Zmiana regulacji dotyczących wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. poprzez zawężenie przypadków stosowania zerowej stawki akcyzy oraz wprowadzenie dodatkowych wymogów związanych z jej stosowaniem.
 • Wprowadzenie nowych unormowań odnoszących się do opodatkowania strat olejów smarowych oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.
 • Nowe uregulowania dotyczące prowadzenia różnego rodzaju ewidencji akcyzowych, np. ewidencji składu podatkowego czy ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo bądź wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie
 • Uchylenie przepisów uzależniających stosowanie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów zwolnionych ze względu na przeznaczenie od prowadzenia stosownej ewidencji.
 • Zniesienie obowiązku obecności funkcjonariusza celnego przy niszczeniu piwa i wyrobów winiarskich z zapłaconą akcyzą, jeśli zostały one zwrócone w ramach reklamacji. 
 • Umożliwienie podatnikom dokonania wyboru właściwego organu podatkowego w sytuacji wystąpienia okoliczności przewidujących właściwość miejscową kilku organów podatkowych.
 • Wdrożenie szeregu regulacji obejmujących pośredniczące podmioty tytoniowe. 
 • Wprowadzenie uproszczeń w sposobie stosowania zabezpieczeń akcyzowych.
 • Zniesienie obowiązku składania druków INF - informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym.
 • Wprowadzenie ułatwień w zakresie stosowania znaków akcyzy.

Co dalej?

Obecnie trwają konsultacje przedstawionego projektu.Większość nowych regulacji ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2015 r. (część zacznie natomiast obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.).

Z uwagi na kompleksowy charakter wprowadzanych unormowań niezbędna jest szczegółowa analiza wpływu nowych regulacji na zakres obowiązków poszczególnych podatników na gruncie akcyzy. Zapewne modyfikacji i aktualizacji będą wymagały obecnie funkcjonujące u niektórych podatników systemy rozliczeniowe, stosowane procedury oraz łańcuchy dostaw.

Aby pomóc państwu w przygotowaniu się do zmian zapraszamy na cykl webcastów poświęcony zmianom w ustawie o podatku akcyzowym.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy