Od 1 lutego 2021 istotne zmiany w przepisach akcyzowych

Analizy

Od 1 lutego 2021 r. istotne zmiany w przepisach akcyzowych

Wszyscy podatnicy akcyzy muszą ponownie złożyć AKC-R

Ekspres Akcyzowy 1/2021 | 27 stycznia 2021 r.

Od pierwszego lutego br. zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany w ustawie o podatku akcyzowym, w szczególności związane z rejestracją dla celów akcyzy. Warto zauważyć, że najprawdopodobniej jednocześnie będzie temu towarzyszyło uruchomienie platformy PUESC w nowym wydaniu.

Wyjaśniamy o co chodzi

W poniedziałek 1 lutego wejdą w życie przepisy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 72, dalej: „Nowelizacja”). Jak informowaliśmy już w poprzednim ekspresie akcyzowym (17/2020), główną zmianą wprowadzaną przez Nowelizację jest utworzenie tzw. Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Co ważne, powyższa zmiana przepisów wymusi złożenie elektronicznego wniosku rejestracyjnego lub aktualizacyjnego m.in. na wszystkich podmiotach, które zarówno są już obecnie zarejestrowane dla celów akcyzy, jak również dokonały jedynie zgłoszenia działalności np. jako pośredniczący podmiot gazowy czy węglowy. Nowelizacja również wydłuża do 31 stycznia 2022 r. okres, w którym do monitorowania przemieszczeń wyrobów zwolnionych z akcyzy lub opodatkowanych zerową stawką akcyzy możliwe będzie stosowanie papierowych dokumentów dostawy. Nowe przepisy przewidują także zmiany w zakresie funkcjonowania systemu EMCS, w tym stosowanie systemu EMCS w odniesieniu do niektórych przemieszczeń wyrobów węglowych w zwolnieniu.

Jednocześnie, chcieliśmy zwrócić uwagę, że już niedługo należy spodziewać się udostępnienia dla użytkowników nowej wersji platformy PUESC, która od niedawna jest dostępna w wersji testowej.

Co to oznacza dla płatników podatku akcyzowego?

Wprowadzenie nowych przepisów w zakresie rejestracji dla potrzeb podatku akcyzowego wiąże się z koniecznością rejestracji bądź jej aktualizacji dla wszystkich podatników akcyzy oraz praktycznie wszystkich pozostałych podmiotów, które miały do tej pory styczność z rozliczeniami akcyzy bądź dopełniały obowiązków związanych ze stosowaniem określonych preferencji akcyzowych dla nabywanych wyrobów.

Wypełnienie obowiązku rejestracyjnego, bądź aktualizacyjnego, będzie miało być dokonane za pomocą platformy PUESC. Niemniej na dzień dzisiejszy właściwy formularz, który miałby służyć w tym celu nie jest jeszcze dostępny. Być może zostanie on udostępniony razem z nową odsłoną samego PUESC? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać już w najbliższy poniedziałek, kiedy funkcjonalność dla rejestracji akcyzowej powinna zostać udostępniona dla użytkowników.

Wygląda na to, że nowa odsłona PUESC nie pozostaje bez związku z kolejną zmianą przewidzianą w Nowelizacji jaką jest przedłużenie możliwości stosowania papierowych dokumentów dostawy. Mianowicie testowa wersja nowej platformy PUESC przewiduje funkcjonalności takie jak złożenie online dokumentu eDD dla przemieszczenia do odbiorców zwolnionych oraz ze stawką zero. Wydaje się więc, że dokumenty eDD, których stosowanie stanie się obowiązkowe w praktyce od 1 lutego 2022 r., będą miały inną formę, prawdopodobnie bardziej przyjemną dla użytkownika w porównaniu z dzisiejszymi dokumentami generowanymi offline.

Co dalej?

Jak wynika z przepisów przejściowych, podmioty które będą musiały zaktualizować zgłoszenia bądź zarejestrować się dla celów akcyzy w wyniku zmian w przepisach, mają czas do 30 czerwca 2021 r. na dopełnienie tego obowiązku. Mając jednak na względzie, że w przypadku niektórych podmiotów, w szczególności tych które nie korzystały dotychczas z platformy PUESC proces ten będzie wymagał przejścia przez kilka etapów rejestracji na PUESC, rekomendujemy nieodkładanie tej kwestii na ostatni moment. Niemniej, nie wiadomo jeszcze jaki wpływ na proces rejestracji może mieć wprowadzenie nowej wersji PUESC. O tym czy będzie to ze sobą powiązane przekonamy się już 1 lutego

 

 

Deloitte - Pogotowie PUESC

Pogotowie PUESC

Szybka i praktyczna pomoc w zakresie PUESC

Coraz więcej spraw podatnicy akcyzy będą mogli, a w niektórych przypadkach nawet będą musieli, przeprocesować przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: „PUESC”, „Platforma”). 1 lutego 2021 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która będzie nakładać na wszystkich podatników akcyzy obowiązek aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego AKC-R właśnie na PUESC. Ponadto te podmioty, które przed nowelizacją dokonały tylko zgłoszenia, tj. pośredniczące podmioty węglowe lub pośredniczące podmioty gazowe, po wejściu w życie nowych regulacji będą musiały dokonać rejestracji. Czas na aktualizację i nową rejestrację będzie do 30 czerwca 2021 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?