ustawa o podatku akcyzowym projekty rozporządzeń

Analizy

Ustawa o podatku akcyzowym

Nowy projekt nowelizacji oraz projekty rozporządzeń wykonawczych opublikowane

Ekspres akcyzowy (5/2015)

W dniu wczorajszym na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano nowy projekt ustawy o podatku akcyzowym (z dnia 13 maja 2015 r.). Zgodnie z informacjami na RCL projekt ma zostać rozpatrzony na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 maja 2015 r. Dodatkowo, zostały opublikowane projekty rozporządzeń wykonawczych do nowelizowanych przepisów akcyzowych.

Ustawa o podatku akcyzowym – data wejścia w życie planowanych zmian 

Względem poprzedniego projektu ustawy o podatku akcyzowym (z dnia 23 kwietnia 2015 r.), w nowym projekcie zmianie uległa przede wszystkim planowana data wejścia w życie większości planowanych zmian w przepisach akcyzowych. Nowa data wejścia w życie większości zmian to 31 lipca 2015 r. (a nie jak dotychczas 30 czerwca 2015 r.). Pozostałe zmiany (tak jak to było w poprzednim projekcie) mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

Ustawa o podatku akcyzowym - zakres planowanych zmian

Dodatkowo, w projekcie z 13 maja 2015 r. zmieniają się następujące kwestie względem poprzedniego projektu, m.in.:

  • definicja pośredniczącego podmiotu tytoniowego została uzupełniona o przedsiębiorcę zagranicznego, który wyznaczył podmiot reprezentujący go na terytorium kraju, prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie suszu tytoniowego;
  • obniżona została minimalna wysokość zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczący podmiot tytoniowy z 2 mln PLN na 1 mln PLN;
  • zmodyfikowanno warunki magazynowania w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych nie objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz wyrobów niebędących wyrobami akcyzowym.

W związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym opublikowano także ponad 20 projektów rozporządzeń wykonawczych.  Projekty rozporządzeń wprowadzają m.in.:

  • szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji akcyzowych, w tym ewidencji suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
  • uregulowania dotyczące zabezpieczenia akcyzowego, w tym zabezpieczenia, które ma być składane przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
  • nowe wzory formularzy rejestrowych (w tym wzór wniosku o rejestrację, jako pośredniczący podmiot tytoniowy);
  • szczegółowe zasady ewidencji wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym;
  • wzory deklaracji akcyzowych oraz wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy;
  • zmiany w przepisach dotyczących urzędowego sprawdzenia oraz kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (mające m.in. na celu ograniczenie sytuacji, w których dla celów akcyzy i kontroli niektórych wyrobów akcyzowych prowadzone są różne typy dokumentacji zawierające te same dane). 

Projekt ustawy o podatku akcyzowym oraz projekty rozporządzeń są na wstępnym etapie prac legislacyjnych, w konsekwencji ich treść może jeszcze ulec zmianie. Niemniej jednak już teraz warto zapoznać się z nimi bardziej szczegółowo. W tym celu zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w cyklu naszych webcastów poświęconych planowanym zmianom w zakresie wyrobów wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych oraz suszu tytoniowego i wyrobów tytoniowych prowadzonych przez specjalistów Deloitte, które odbędą się w dniach 25-27 maja. Więcej informacji dostępnych pod linkiem.

Subskrybuj "Ekspres akcyzowy"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy