Zwolnienie z akcyzy dla Środków Smarowych

Analizy

Zwolnienie z akcyzy dla Środków Smarowych

Wczoraj opublikowano projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Ekspres Akcyzowy 14/2019 | 13 wrzesień 2019 r.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego, pojawił się projekt Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (dalej: „Projekt”). Projekt zakłada wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla olejów smarowych o kodzie CN 27102090 oraz preparatów smarowych klasyfikowanych w ramach pozycji CN 3403 (dalej łącznie: „Środki Smarowe”) zużywanych do celów innych niż szeroko rozumiane cele napędowe, opałowe lub jako olej silnikowy.

O co chodzi?

W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1520, dalej: „Pakiet paliwowy 2.0”) od 1 września bieżącego roku oleje smarowe o kodzie CN 27102090 podlegają opodatkowaniu stawką akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów, natomiast preparaty smarowe klasyfikowane do pozycji 3403, z wyjątkiem smarów plastycznych zostaną objęte tą samą stawką z dniem 1 listopada 2019 r. Intencją ustawodawcy w zakresie wprowadzenia tej zmiany było wprowadzenie takich samych zasad opodatkowania dla Olejów i Środków Smarowych. Dlatego poza zrównaniem stawek akcyzy, ustawodawca konsekwentnie wprowadza możliwość stosowania dla Środków Smarowych takich samych zwolnień, jakie obecnie stosowane są dla Olejów Smarowych.

Projekt zakłada wprowadzenie możliwości stosowania zwolnienia z par. 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. 2018, poz. 2525, dalej: „Rozporządzenie ws. zwolnień”), również w odniesieniu do Środków Smarnych, czyli jeżeli są przeznaczone do wykorzystania do celów innych niż napędowe lub opałowe albo, jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, albo, jako oleje smarowe do silników albo do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub domieszek do paliw silnikowych lub olejów smarowych do silników. Jak wynika z treści Projektu zwolnienie to wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

Cykl warsztatów: Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2

Warszawa, Poznań, Katowice

Dowiedz się więcej

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, iż, oleje smarowe o kodzie CN 27102090, zostały objęte efektywną stawką akcyzy z dniem 1 września 2019 r. Natomiast przepis wprowadzający zwolnienie dla tych wyrobów, (jeśli rozporządzenie nie ulegnie zmianie) wejdzie w życie z dniem 1 listopada 2019 r. Oznacza, to, że do końca października nie będzie możliwości korzystania ze zwolnienia dla Olejów Smarowych klasyfikowanych do kodu CN 27102090, w przypadku przeznaczenia ich do zużycia na cele inne niż szeroko rozumiane cele napędowe, opałowe lub jako oleje silnikowe.

Anna Wibig, Starszy Menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego
 

Co to oznacza w praktyce?

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie warunków formalnych stosowania zwolnienia. Oznacza to, że warunkiem zastosowania zwolnienia będzie dołączenie do przemieszczanych wyrobów dokumentu dostawy. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. w związku z zstąpieniem papierowych dokumentów dostawy, dokumentami elektronicznymi, dla zastosowania zwolnienia konieczne będzie m.in. wygenerowanie i przesłanie do Systemu EMCS komunikatu e-DD.

Warto również wskazać, iż ustawodawca nie przewiduje również zmian w zakresie schematów transakcji, w przypadku, których zastosowanie znajdzie zwolnienie. Oznacza to, że w sytuacji dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia Olejów i Środków Smarnych, aby móc zastosować zwolnienie z podatku akcyzowego niezbędne będzie przemieszczenie najpierw tych wyrobów do składu podatkowego (własnego bądź usługowego). Może to oznaczać zmianę schematu dostawy tych wyrobów względem tego jak dziś to funkcjonuje.

- Mateusz Jopek, Menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego

W momencie stosowania zwolnienia ze względu na przeznaczenie pojawi się obowiązek ustawowy prowadzenia ewidencji zużycia tych wyrobów na zasadach wskazanych w przepisach akcyzowych.

Co dalej?

Podmioty, które nabywają Środki Smarowe na terenie kraju i będą zamierzały skorzystać z przedmiotowego zwolnienia będą zobowiązane zarejestrować się dla potrzeb akcyzy (zaktualizować zgłoszenie, w przypadku, gdy są już zarejestrowani), a także uzyskać dostęp do Systemu EMCS, co jest niezbędne dla potwierdzania odbioru wyrobów w Systemie. Warto pomyśleć o odpowiednim przygotowaniu do obsługi elektronicznego monitorowania – przygotowania procedur i przeszkolenia pracowników.

Podmioty, które nabywają wewnątrzwspólnotowo Środki Smarowe i nie korzystają ze składu podatkowego, mogą rozważyć zmianę modelu logistycznego i podjąć współpracę z usługowym składem podatkowym, co umożliwi im zastosowanie zwolnienia, o którym mowa powyżej. Alternatywnie w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji ze zwolnienia, zastosowanie znajdzie specjalny reżim opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia wyrobów akcyzowych, który też wymaga podjęcia pewnych czynności zanim dokona się złożenia deklaracji i zapłaty podatku.

Czy ta strona była pomocna?