Co dalej z CEWA?

Artykuł

Co dalej z CEWA?

Od kiedy Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych wejdzie w życie?

Ekspres Akcyzowy 16/2023 | 23 sierpnia 2023 r.

Rozpatrując aktualny stan prawny określający formę prowadzenia ewidencji akcyzowych, należy wskazać, że uchwalona ostatnio ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, usunęła obowiązujące dotychczas regulacje, które określały wejście w życie obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych wyłącznie w formie elektronicznej. Wprawdzie do Sejmu wpłynął projekt ustawy przewidujący wprowadzenie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych, jednak ciągle nie odbyło się jego pierwsze czytanie, a do końca kadencji Parlamentu pozostało już bardzo mało czasu.

Zapisz się na Ekspres akcyzowy

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu

Zarejestruj się

O co chodzi?

W dniu 11 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Nowelizacja”). Nowelizacja wprowadziła zmiany do Ustawy o podatku akcyzowym, w wyniku których obecnie obowiązujące przepisy, w ogóle nie przewidują wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że 11 lipca 2023 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia nieprawidłowości w obrocie niektórymi towarami oraz usprawnienia funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej, który m.in. przewiduje wprowadzenie do porządku prawnego regulacji w zakresie Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (dalej: „CEWA”). Jednakże dotychczas nie odbyło się nawet pierwsze czytanie ustawy, a do końca kadencji Parlamentu pozostaje ostatnie posiedzenie, które odbędzie się 30 sierpnia 2023 r.

Co to oznacza w praktyce?

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy w zakresie podatku akcyzowego należy stwierdzić, że ewidencje wymagane przez regulacje akcyzowe mogą być prowadzone zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Samo wpłynięcie do Sejmu projektu ustawy jeszcze nie niesie za sobą jakichkolwiek wiążących konsekwencji prawnych. Także na chwilę obecną przepisy akcyzowe formalnie w ogóle nie przewidują jakiejkolwiek zmiany w zakresie formy prowadzenia ewidencji akcyzowych. Tym samym oczywiście nie przewidują również żadnego terminu, w którym taki obowiązek miałby wejść w życie.

Jednocześnie mając na uwadze, że posiedzenie Sejmu, które odbędzie się 30 sierpnia, planowo ma być ostatnim przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi, pomimo wpłynięcia projektu ustawy przewidującego wprowadzenie CEWA, szanse na uchwalenie nowych przepisów jeszcze w obecnej kadencji Parlamentu wydają się niskie.

Niemniej z nieoficjalnych informacji wynika, że Ministerstwo Finansów wraz z zainteresowanymi podmiotami rozpoczęło pilotaż, czy też testy CEWA.

Co dalej?

Podmioty, które są zobowiązane do prowadzenia ewidencji akcyzowych, powinny monitorować toczący się proces legislacyjny dotyczący CEWA i podejmować odpowiednie działania przygotowawcze. Należy bowiem pamiętać, że prace nad tym projektem są na bardzo zaawansowanym etapie i należy zakładać, że nawet jeśli przepisy wprowadzające CEWA nie zostaną uchwalone w tej kadencji Parlamentu, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż wejdą one w życie za sprawą nowego Sejmu. Opóźnienie wejścia w życia przepisów, prawdopodobnie spowoduje wydłużenie lub zmianę formuły zaproponowanego obecnie w Nowelizacji okresu przejściowego, który ma dotyczyć wyłącznie podmiotów prowadzących już dzisiaj ewidencje akcyzowe w formie elektronicznej.

Czy ta strona była pomocna?