Nowe możliwości oszczędności celnych w 2023 r. oraz projekt Wiążących Informacji o Wartości Celnej

Artykuł

Nowe możliwości oszczędności celnych w 2023 r. oraz projekt Wiążących Informacji o Wartości Celnej

Ekspres celny 1/2023 | 5 stycznia 2023 r.

Koniec zeszłego roku przyniósł kolejne zmiany w obrocie celnym. Oprócz zmian taryfy celnej, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła projekty zmian przepisów celnych (m.in. dotyczących wiążących informacji o wartości celnej) oraz zostały opublikowane uaktualnione listy zawieszeń i kontyngentów taryfowych (które mogą przynieść istotne oszczędności dla importerów).

Nowe rozwiązania w prawie celnym

W ostatnich dniach grudnia Komisja Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń zmieniających Rozporządzenie wykonawcze oraz Rozporządzenie delegowane do Unijnego Kodeksu Celnego. Wśród szeregu proponowanych zmian przełomowe wydaje się wprowadzenie do unijnego prawodawstwa celnego wiążących informacji dotyczących ustalania wartości celnej (BVI). Dodatkowo proponowane projekty między innymi uzupełniają ugruntowane już ramy prawne wydawania decyzji dotyczących wiążących informacji taryfowych (BTI) i wiążących informacji o pochodzeniu (BOI) w zakresie wdrożenia systemu teleinformatycznego dla procedowania wszystkich decyzji o wiążących informacjach oraz zasad zarządzania tymi decyzjami.

Projekt zakłada, że zmiany zostaną wprowadzone od 1 grudnia 2025 r.

Do 18 stycznia 2023 r. istnieje natomiast możliwość przekazywania opinii/uwag do projektowanych zmian.

Zawieszenia taryfowe

Prawo celne UE przewiduje szereg mechanizmów pozwalających na obniżenie zobowiązań celnych importerów, którzy wykorzystują importowane towary do działalności produkcyjnej w UE. W tym kontekście warto zwrócić uwagę między innymi na procedurę uszlachetniania czynnego oraz mechanizm zawieszeń i kontyngentów taryfowych.

System zawieszeń ceł jest przeznaczony dla unijnych importerów i producentów, którzy sprowadzają spoza UE komponenty, surowce lub półprodukty, które nie są produkowane w UE w ogóle lub w wystarczających ilościach. Co istotne, zawieszenia taryfowe (które zwykle skutkują wprowadzeniem 0% cła na określony okres) są przyznawane na wniosek importerów. Wnioski można składać do:

  • 15 marca, jeśli zawieszenie cła ma wejść w życie 1 stycznia następnego roku lub
  • 15 września, jeśli zawieszenie cła ma wejść w życie 1 lipca następnego roku.

Korzystanie z przyznanych zawieszeń celnych często uzależnione jest od określonego wykorzystania importowanych towarów (np. procedura końcowego przeznaczenia). Najnowszą, obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. listę zawieszeń taryfowych można znaleźć w rozporządzeniu (UE) 2021/2278 ostatnio zmienionym rozporządzeniem (UE) 2022/2583: link

W grudniu 2022 r. została również opublikowana lista kontyngentów taryfowych na 2023 r. pozwalających na import określonych towarów po obniżonych stawkach celnych: link

Planując efektywne wykorzystanie dostępnych mechanizmów celnych związanych z ograniczeniem kosztów operacji celnych trzeba również pamiętać, że import określonych towarów oraz import z określonych krajów może być objęty restrykcjami lub może być wyłączony z preferencji celnych (m.in. z możliwości skorzystania z kontyngentów).

Zachęcamy Państwa do przeanalizowania udostępnionych list. Korzystanie zarówno z zawieszeń stawek celnych, jak i kontyngentów taryfowych może wygenerować znaczne obniżenie kosztów importu towarów. Należy jednak pamiętać o konieczności spełnienia wszystkich warunków przewidzianych dla poszczególnych zawieszeń i kontyngentów. Warto też mieć na uwadze, że importerzy mają możliwość wnioskowania o ustanowienie nowych preferencji.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?