Preferencyjne pochodzenie towarów – najnowsze zmiany

Artykuł

Preferencyjne pochodzenie towarów – najnowsze zmiany

Ekspres celny 2/2023 | 23 stycznia 2023 r.

System preferencji taryfowych opiera się w głównej mierze na podstawie porozumień o współpracy oraz wolnym handlu, które są podstawą do stosowania między innymi obniżonych ceł wynikających z preferencyjnego pochodzenia. Należy mieć na uwadze, iż zawarte umowy często ulegają aktualizacji, co może ze sobą nieść zarówno nowe obowiązki, jak i korzyści – niezbędnym jest śledzenie na bieżąco wszystkich zmian.

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie najważniejszych zmian – zarówno nadchodzących, jak i tych, które już weszły w życie.

Planowana modernizacja umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską oraz Chile

  • Uproszczenie przepisów ogólnych
  • Wprowadzenie instytucji wiążących informacji wstępnych – będzie możliwość uzyskania na wniosek podmiotów uczestniczących w wymianie handlowej informacji dotyczących klasyfikacji towarów oraz pochodzenia – ma to na celu zapewnienie pewności oraz stabilności prawa w wymianie handlowej pomiędzy UE oraz Chile.
  • 99,9% unijnych eksportów ma być wolna od cła – ma to na celu zwiększenie wymiany handlowej z Chile.
  • Należy podkreślić, iż nadal trwają prace nad modernizacją umowy – wymienione wyżej rozwiązania mogą ulec zmianie.

 

Z dniem 1 stycznia Singapur zastąpił system „upoważnionego eksportera” systemem „zarejestrowanego eksportera”

  • Od teraz importerzy z Singapuru muszą ubiegać się o preferencje taryfowe za pomocą oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych przez zarejestrowanych eksporterów, podających ich numer REX, a nie jak do tej pory – za pomocą deklaracji pochodzenia upoważnionych eksporterów, wskazujących numer upoważnionego eksportera.
  • Okres przejściowy będzie trwał do 31 marca 2023 r. – do tego czasu organy celne w Singapurze będą nadal akceptować deklaracje pochodzenia sporządzone przez upoważnionych eksporterów z UE.

 

Wietnam opuszcza system GSP

  • W związku z zawarciem umowy o wolnym handlu z Unią Europejską w 2020 roku, Wietnam z dniem 1 stycznia 2023 r. przestał być częścią systemu GSP.
  • Od teraz dobra pochodzące z Wietnamu nie będą mogły korzystać z preferencji zawartych w systemie GSP – system preferencji będzie opierał się wyłącznie na zawartej przez Wietnam oraz UE umowie o wolnym handlu.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?