Analizy

Czy wiesz jakie towary mogą podlegać kontroli w obrocie?

Ekspres celny 2/ 2015

Maj 2015

Nie zawsze jesteśmy tego świadomi, że posługujemy się towarami podwójnego zastosowania, czyli takimi, które mają zastosowanie cywilne, ale potencjalnie mogą być wykorzystane do celów militarnych.

Kontrola obrotu towarami podwójnego zastosowania

Ze względu na swoją specyfikę i możliwe wykorzystanie, poszczególne państwa chcą sprawować kontrolę nad tym gdzie ww. towary znajdują się w danym momencie i jakie jest ich wykorzystanie przez użytkownika końcowego. W konsekwencji, zostały wprowadzone regulacje ograniczające obrót takimi towarami. Do takich ograniczeń należy m.in. konieczność uzyskania stosownego zezwolenia na wywóz tych towarów z kraju czy też obowiązek informowania odpowiednich organów państwowych o zamiarze przywozu tych towarów do kraju. Naruszenie tych regulacji (m.in. wywóz towarów bez stosownego zezwolenia) rodzi ryzyko nałożenia sankcji finansowych na spółkę oraz finansowych i karnych na osobę w spółce, która zostanie uznana za dopuszczającą się naruszenia.

Poniżej przedstawiamy przykłady towarów, które mogą podlegać kontroli obrotu, chociaż zdecydowanie nie kojarzą się bezpośrednio z zastosowaniem militarnym.

 

Towary podwójnego zastosowania to takie, które mogą być użyte zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych. Podlegają one kontroli w obrocie, m.in. na ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej konieczne jest stosowne zezwolenie.

Urządzenia z funkcją szyfrowania danych

Niektóre urządzenia ze względu na swoje funkcje szyfrowania danych mogą m.in. podlegać kontroli w przywozie. W konsekwencji, w odniesieniu do tych urządzeń może powstać obowiązek zgłaszania zamiaru ich przywozu na terytorium Polski do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie każdy jest tego świadomy, ale ww. wskazane funkcje szyfrowania danych mogą posiadać urządzenia z których często korzystamy, a więc karty sim, routery czy sprzęt telekonferencyjny.

Procesory

Oprócz ww. urządzeń kontroli w obrocie mogą podlegać inne urządzenia elektroniczne np. określone układy mikroprocesorowe, czy układy scalone. Kontrola polega m.in. na obowiązku uzyskania zezwolenia właściwych organów państwa na wywóz tych towarów poza terytorium Wspólnoty Europejskiej.

Kamery filmowe i aparaty fotograficzny

Specjalne zezwolenie na wywóz może być również wymagane w odniesieniu do niektórych zaawansowanych kamer i aparatów fotograficznych. W szczególności, kontrolowane są bardzo szybkie kamery, pozwalające na rejestracje obrazów z szybkościami kilkunastu tysięcy klatek na sekundę oraz aparaty fotograficzne z przeznaczeniem do zastosowania pod wodą na dużych głębokościach. Tej samej kontroli mogą podlegać także instalacje oświetleniowe z przeznaczeniem do zastosowania pod wodą.

Obrabiarki 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że obrabiarki też mogą podlegać kontroli w obrocie – kontrolowany jest ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej. Podobnie jak w przypadku procesorów, kamer telewizyjnych czy aparatów fotograficznych kontrola polega na obowiązku uzyskania zezwolenia właściwych organów na wywóz obrabiarek poza terytorium Unii Europejskiej. Kontrola dotyczy w szczególności, obrabiarek wyposażonych w urządzenia elektroniczne do „sterowania numerycznego.

Płyny i materiały smarne

Kolejnym przykładem towarów, które mają powszechne zastosowanie natomiast mogą podlegać kontroli w obrocie stanowią płyny i materiały smarne, w tym płyny hydrauliczne i chłodzące. Kontrola dotyczy płynów o określonych parametrach m.in. o określonej temperaturze zapłonu i krzepnięcia i ponownie polega na obowiązku uzyskania stosownego zezwolenia na wywóz tych towarów.

Mając na uwadze fakt, że jak wynika z powyższego kontroli w obrocie może podlegać szereg towarów, które nie są od razu kojarzone z zastosowaniem militarnym, warto dokonać analizy portfolio towarów, którymi Państwo obracają celem potwierdzenia czy nie ma wśród nich takich, z którymi związane są ograniczenia w obrocie. Naruszenie przepisów kontroli obrotu, w tym przede wszystkim wywóz towarów bez wymaganego zezwolenia rodzi ryzyko nałożenia sankcji karnych i  finansowych na Spółkę oraz osobę, która uznana zostanie za dopuszczającą się naruszenia. 

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy