Nowości

Eksperci Deloitte autorami komentarza wydanego przez C.H. BECK

Publikacja stanowi praktyczny komentarz dotyczący regulacji FATCA

27 października 2017 r.

W 2010 r. Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę FATCA (ang. Foreign Account Tax Compliance Act), której podstawowym celem jest uzyskiwanie przez władze skarbowe USA informacji o aktywach utrzymywanych przez amerykańskich rezydentów w zagranicznych instytucjach finansowych, od tych zagranicznych instytucji. Polska przyjęła te wymogi do prawa krajowego podpisując z USA umowę międzynarodową (Umowę FATCA) oraz wprowadzając konieczne regulacje krajowe nakazujące określonym polskim podmiotom poszukiwać amerykańskich rezydentów podatkowych wśród swoich klientów, kontrahentów i udziałowców. Omawiana wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania ma służyć „uszczelnianiu” systemu podatkowego, celem uzyskiwania wyższych wpływów budżetowych.

Zakres tematyczny

Niniejsza publikacja to praktyczny komentarz dotyczący regulacji FATCA, tj:

  • umowy z 7.10.2014 r.  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647 ze zm.) – tzw. umowa FATCA, oraz
  • ustawy z 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712 ze zm.) – tzw. ustawa FATCA. 
W publikacji omówiono m.in.:
  • cel FATCA,
  • mechanizm funkcjonowania regulacji,
  • podmioty obowiązane,
  • rachunek finansowy,
  • procedury należytej staranności,
  • rejestrację, raportowanie i przekazywanie informacji,
  • system kontroli przestrzegania obowiązków FATCA oraz sankcji z nimi związanych.

Dla kogo?

Publikacja jest adresowana w szczególności do podmiotów zobowiązanych do wdrożenia regulacji FATCA i wypełnienia obowiązków z nich wynikających. Są to przede wszystkim instytucje finansowe takie jak: banki, SKOK-i, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz inne podmioty prowadzące określoną działalność finansową.

Dowiedz się więcej

Chesz poznać więcej szczegółów lub zamówić książkę? Odwiedź stronę wydawnictwa C.H. Beck.

Idź do strony wydawnictwa
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy