Fatca - Rozporządzenie dotyczące raportowania oczekuje na podpis

Analizy

FATCA – wersja robocza formularza FAT-1 udostępniona do testowania

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 3/2016

Aktualna wersja formularza FAT-1

W dniu 17 maja 2016 r. Ministerstwo Finansów poinformowało na stronie internetowej, że w środowisku testów zewnętrznych e-Deklaracji została umieszczona aktualna wersja robocza formularza FAT-1. Schemat roboczej wersji FAT-1 w formie pliku XSD został opublikowany pod linkiem.

Może dziwić, że Ministerstwo Finansów używa nazwy „FAT-1” zarówno w stosunku do opublikowanego teraz w wersji roboczej schematu dokumentu elektronicznego, jak i do „wzoru” będącego załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 554), które weszło w życie 5 maja 2016 r.

Należy przypomnieć, że dokumenty te nie są jednolite. Dokument załączony jako „wzór” do rozporządzenia w istocie pełni wyłącznie funkcję wizualizacji, a właściwy wzór – w formie dokumentu elektronicznego – nadal dostępny jest wyłącznie w wersji roboczej.

Opisy pól projektowanego wzoru budzą liczne wątpliwości. Przykładowo, osoby kontrolujące definiowane zgodnie z Umową FATCA na podstawie polskich przepisów AML zostały zastąpione – jak wynikałoby z opisu schematu opublikowanego przez MF – przez instytucję „znaczącego udziałowca”, pochodzącą z prawa USA.

FAT-1 - istotne terminy dla raportowania

Termin na przekazanie pierwszych formularzy FAT-1 przez raportujące polskie instytucje finansowe upływa 30 czerwca 2016 r.

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?