Analizy

FATCA – obszary niepewności i dostosowanie do zmian w prawie w 2018 r.

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 3/2017

Już niedługo wejdą w życie istotne nowe regulacje prawa podatkowego i w zakresie szeroko rozumianej zgodności, takie jak wdrożenie mechanizmu split payment w podatku VAT i regulacje związane ze STIR. Wdrożenie modelu zgodności z nowymi przepisami wymaga rozważenia ich znaczenia z punktu widzenia regulacji o międzynarodowej wymianie informacji podatkowych (FATCA/Euro-FATCA/CRS).

Każda raportująca polska instytucja finansowa powinna rozważyć, czy ze względu na rodzaj instytucji (depozytowa, powiernicza, zakład ubezpieczeń, podmiot inwestujący) i charakterystykę poszczególnych prowadzonych rachunków, istniejące procedury w zakresie FATCA/Euro-FATCA/CRS zapewniają pełną zgodność i minimalizują ryzyko sankcji, w świetle obecnych i projektowanych regulacji prawnych. Poniżej wskazujemy najbardziej typowe obszary niepewności, które niepoddane odpowiedniej analizie mogą stać się źródłem problemów:

Samoidentyfikacja klientów
 • Które kategorie klientów identyfikują swój status FATCA i rezydencję podatkową samodzielnie, a których identyfikuje RPFI?
 • Czy RPFI weryfikuje zasadność oświadczeń klienckich?
 • Jakie są zasady powtarzalności badania?
Zobacz: Znaczący Amerykańscy udziałowcy, Beneficjenci rzeczywiści
Określenie salda i agregacja
 • Jakie salda są raportowane i wykorzystywane dla celów agregacji w procesie identyfikacji rachunków istniejących? Czy powinny one uwzględnić blokady na podstawie regulacji STIR i rachunki VAT?
 • Które rachunki (jakie rodzaje) i w których RPFI powinny podlegać agregacji?
Zobacz: FATCA - zasady agregacji sald
Kursy i przewalutowania
 • W jakich walutach salda rachunków i płatności są raportowane?
 • Czy RPFI dokonuje przeliczeń sald dla potrzeb raportowania i/albo agregacji?
Zobacz: FATCA - zasady przewalutowania sald
Określenie rachunków finansowych w zakresie regulacji
 • Jakie produkty zostały rozpoznane jako będące w zakresie FATCA/Euro-FATCA/CRS?
 • Czy RPFI jest gotowa do prawidłowego rozpoznania rachunków VAT albo rachunków zablokowanych na mocy regulacji STIR dla potrzeb FATCA/Euro-FATCA/CRS?
Zobacz: FATCA - Amerykańskie rachunki raportowane
Różnice między FATCA a Euro-FATCA/CRS
 • Czy RPFI prawidłowo rozpoznaje różnice w procesach zgodności dla celów FATCA i Euro-FATCA/CRS?
Dokumentacja czynności
 • Jakie czynności i w jaki sposób są dokumentowane?
Jakość danych i kontrola wewnętrzna
 • Czy RPFI przeprowadza kontrolę wewnętrzną i zapewnia wystarczającą jakość danych?

Praktyczny komentarz dotyczący regulacji FATCA

Eksperci Deloitte autorami komentarza wydanego przez C.H. BECK

Publikacja stanowi praktyczny komentarz dotyczący regulacji FATCA, tj:

 • umowy z 7.10.2014 r.  między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz towarzyszące Uzgodnienia Końcowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647 ze zm.) – tzw. umowa FATCA, oraz
 • ustawy z 9.10.2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2015 r. poz. 1712 ze zm.) – tzw. ustawa FATCA. 
W publikacji omówiono m.in.:
 • cel FATCA,
 • mechanizm funkcjonowania regulacji,
 • podmioty obowiązane,
 • rachunek finansowy,
 • procedury należytej staranności,
 • rejestrację, raportowanie i przekazywanie informacji,
 • system kontroli przestrzegania obowiązków FATCA oraz sankcji z nimi związanych.
Dla kogo?

Publikacja jest adresowana w szczególności do podmiotów zobowiązanych do wdrożenia regulacji FATCA i wypełnienia obowiązków z nich wynikających. Są to przede wszystkim instytucje finansowe takie jak: banki, SKOK-i, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń oraz inne podmioty prowadzące określoną działalność finansową.

Komentarz FATCA

Chesz poznać więcej szczegółów lub zamówić książkę? 

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?