Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Nowości

Dodatkowy obowiązek raportowania CRS za 2017 rok

Termin upływa z końcem sierpnia 2018 r.

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 3/2018

Do 31 sierpnia 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przesłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej dodatkową informację o rachunkach raportowanych za rok 2017 (według wzoru CRS-1) dotyczącą rezydentów podatkowych z uzupełniającej listy państw uczestniczących na rok 2017.

26 lipca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie (co do zasady) po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta nowelizuje m.in. ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, dotyczącą raportowania rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (tzw. CRS lub Euro-FATCA).

Zgodnie z nowelizacją, Minister Finansów powinien ogłosić w drodze obwieszczenia uzupełniającą (w stosunku do listy z obwieszczenia z 3 lipca 2017 r.) listę państw uczestniczących objętych i nieobjętych obowiązkiem raportowania za rok 2017.

Z kolei polskie raportujące instytucje finansowe powinny do 31 sierpnia 2018 r. przesłać dodatkowe raporty CRS-1 w odniesieniu do prowadzonych przez nie w 2017 r. rachunków finansowych posiadanych przez rezydentów podatkowych właśnie z takich nowych państw objętych raportowaniem.

Ministerstwo poinformowało, że w obwieszczeniu planuje się zawrzeć Republikę Panamy, Hongkong i Makau jako państwa podlegające raportowaniu oraz Wspólnotę Bahamów i Królestwo Bahrajnu jako państwa niepodlegające raportowaniu.

 

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?