FATCA, Euro-FATCA, CRS

Analizy

FATCA - zmiana w projekcie raportowania

Opublikowano projekt rozporządzenia dotyczącego raportowania w reżimie FATCA

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 1/2016

FATCA - co zawiera zmieniony projekt?

W piątek, 4 marca 2016 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany zmieniony projekt rozporządzenia dotyczącego raportowania w reżimie FATCA: projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. Projekt został przesłany do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na dwa elementy zmienionego projektu:

  1. Do projektu dołączono, jako załącznik nr 1,  wizualizację formularza raportowania FATCA – informacji FAT-1. Przedstawienie przez Ministerstwo Finansów wizualizacji informacji FAT-1 nie jest jednak równoznaczne z umożliwieniem raportowania danych za pomocą interaktywnych plików PDF, tak jak ma to miejsce w przypadku innych deklaracji. W części C („Amerykański rachunek raportowany”) oraz części D („Informacja o łącznej kwocie płatności na rzecz wyłączonej instytucji finansowej”) „zwizualizowanej” informacji FAT-1 znalazły się pola umożliwiające wpisanie informacji o jednym zidentyfikowanym amerykańskim rachunku raportowanym oraz płatnościach do jednej wyłączonej instytucji finansowej. Wydaje się więc, że przekazywanie informacji do Ministra Finansów będzie odbywać się przy wykorzystaniu struktury udostępnionej do testowania na stronie Ministerstwa Finansów (ostatnia wersja), zbudowanej w oparciu o bazowy schemat XML, opublikowany przez IRS (ang. Internal Revenue Service).
  2. Z części C „zwizualizowanej” informacji FAT-1 i struktury XML wynikałoby, że raportująca polska instytucja finansowa powinna zaraportować informacje o „znaczącym udziałowcu” (ang. U.S. Substantial Owner) pasywnego podmiotu niefinansowego, tj. ogólnie mówiąc, beneficjencie posiadającym bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% udziałów w osobie prawnej (względnie więcej niż 10% udziałów w zysku spółki osobowej). Jest to bezpośrednie przeniesienie treści przepisów obowiązujących w USA. Zawarta przez Polskę i USA Umowa FATCA nakazuje jednak identyfikację beneficjentów zgodnie z przepisami AML – to jest, ogólnie mówiąc, z zastosowaniem progu 25% (tak np. Załącznik I część V ust. B pkt 3 lit. b Umowy FATCA).

Subskrybuj "Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

 

Czy ta strona była pomocna?