FATCA, Euro-FATCA, CRS

Analizy

Nowy projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

FATCA, Euro-FATCA, CRS

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 7/2016

12 października 2016 r. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji ukazał się datowany na 7 października projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Projektowana ustawa m.in.:

  • implementuje Dyrektywę 2014/107/UE (tzw. Euro-FATCA),
  • wprowadza przepisy umożliwiające realizację zobowiązań wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (tzw. CRS), oraz
  • zmienia ustawę o wykonywaniu Umowy FATCA.

W zakresie Euro-FATCA/CRS, ustawa zobowiązuje raportujące instytucje finansowe do:

  • stosowania nowych procedur identyfikacji klientów. Zgodnie z oczekiwaniami, ustawa wprowadza kategorie „rachunków nieudokumentowanych” i tzw. „rachunków przejściowych”,
  • rejestrowania czynności podejmowanych w wykonaniu tych procedur, oraz
  • gromadzenia określonej dokumentacji.

W zakresie FATCA, projektowana ustawa m.in. uchyla obowiązek składania przez posiadaczy niektórych rachunków oświadczeń zawierających klauzulę dotyczącą odpowiedzialności karnej – z projektowanego obecnie brzmienia zdaje się jednak wynikać, że zmiana może wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r., a nie, jak oczekiwano, od grudnia 2016 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2017 r. (art. 111 projektowanej ustawy).

Konieczne działania

W najbliższych miesiącach powstanie obowiązek dokonania tzw. blokady rachunków w reżimie FATCA oraz, jak należy oczekiwać, wejdą w życie przepisy dotyczące Euro-FATCA/CRS. Raportujące instytucje finansowe powinny:

  • zweryfikować prawidłowość procedur FATCA, aby zminimalizować kontraktowe i relacyjne ryzyka związane z blokadą rachunków w związku z FATCA oraz zapewnić prawidłową identyfikację klientów i raportowanie w przyszłych okresach;
  • ze względu na spodziewane bardzo krótkie vacatio legis projektowanej obecnie ustawy, przygotować się do wdrożenia procedury zgodności z wymogami Euro-FATCA/CRS. Zwracamy Państwa uwagę na konieczność uwzględnienia w projektowanych procedurach istotnych różnic pomiędzy Euro-FATCA/CRS a FATCA (m.in. odmienności odnośnie pozyskiwanych oświadczeń, weryfikacji statusu Klientów, zasad i zakresu raportowania).

Czy ta strona była pomocna?