Ostateczna lista państw do zaraportowania w CRS (Euro_FATCA) za 2018

Nowości

Ostateczna lista państw do zaraportowania w CRS (Euro_FATCA) za 2018

Dodatkowe obowiązki polskich raportujących instytucji finansowych

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 1/2019

30 kwietnia 2019 r. Minister Finansów opublikował ostateczną listę państw i terytoriów objętych obowiązkiem raportowania CRS (Euro-FATCA) za rok 2018.

Lista tych państw nieznacznie się różni od dotychczas obowiązującej – ostatecznie za rok 2018 nie trzeba będzie raportować rachunków posiadanych przez rezydentów podatkowych Anguilli, Brytyjskich Wysp Dziewiczych, Kajmanów, Wysp Marshalla, Nauru, Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz Turks i Caicos.

Za 2018 r. (w terminie do 1 lipca 2019 r.) trzeba będzie natomiast zgłosić na CRS-1 rezydentów podatkowych Albanii, Hongkongu, Makau, Panamy i Vanuatu.

Niezależnie od powyższego, na mocy ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694), m.in.:

  • wprowadzono obowiązek składania oświadczeń o rezydencji podatkowej już pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (taki rygor będzie obowiązywał od 1 września 2019 r. – w tym zakresie instytucje finansowe powinny uzupełnić swoje wzory oświadczeń o stosowną klauzulę / pouczenie),
  • instytucje finansowe powinny zwrócić się do swoich klientów, którzy otworzyli swoje rachunki w okresie przejściowym (tj. od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.), aby ci klienci dodatkowo oświadczyli swoją rezydencję podatkową na dzień otwarcia rachunku. Instytucje powinny zwrócić się do swoich klientów z prośbą o złożenie takiego historycznego oświadczenia do 16 września 2019 r. Wyniki takiej dodatkowej weryfikacji powinny zostać zaraportowane do organów podatkowych pomiędzy 1 stycznia a 31 marca 2020 r.

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?