Euro-FATCA, CRS - Zmiana projektowanego momentu wejścia w życie ustawy

Analizy

Projekt ustawy implementującej CRS/Euro-FATCA skierowany do Rady Ministrów

Zmiana projektowanego momentu wejścia w życie ustawy

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 8/2016

W dniu 22 listopada 2016 r. Ministerstwo Rozwoju i Finansów skierowało do Rady Ministrów projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Projektowana ustawa przewiduje wdrożenie wymogów CRS i Euro-FATCA do polskiego porządku prawnego.

W ślad za projektem, do Rady Ministrów zostało wystosowane pismo opatrzone klauzulą „BARDZO PILNE” zawierające autopoprawkę do przedłożonego projektu, w którym zaproponowano nowy termin wejścia w życie ustawy. Zgodnie z jego aktualną treścią, ustawa powinna wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. W konsekwencji, okres vacatio legis może okazać się nadzwyczaj krótki.

Projektowana ustawa nakłada na raportujące instytucje finansowe m.in. wymogi:

  1. wdrożenia procedur w zakresie weryfikacji i identyfikacji rachunków oraz przekazywania stosownych informacji ich dotyczących,
  2. rejestrowania czynności podejmowanych w ramach weryfikacji i identyfikacji rachunków,
  3. opracowania zasad gromadzenia i utrwalania dokumentacji odbieranej przez instytucje finansowe od klientów w procesie otwierania nowych rachunków.

W związku ze zmianą przepisu projektu dotyczącego wejścia w życie ustawy możliwa staje się sytuacja, w której ustawa o wymianie informacji z innymi państwami zostanie uchwalona i wejdzie w życie jeszcze w roku 2016, a nie, jak oczekiwano do tej pory, od 1 stycznia 2017 r. Tym samym, raportujące instytucje finansowe mogą być zobowiązane do wdrożenia i stosowania wskazanych powyżej procedur już w trakcie 2016 r.

W świetle tej zmiany, przygotowanie do wdrożenia nowych wymogów jeszcze przed opublikowaniem uchwalonej ustawy staje się koniecznym wyzwaniem dla wielu instytucji finansowych.

FATCA, Euro-FATCA, CRS

Czy ta strona była pomocna?