Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Nowości

Jak się przygotować do raportowania FATCA i CRS za 2017 rok?

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 2/2018

Najpóźniej 2 lipca 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przesłać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informację o rachunkach raportowanych za rok 2017.

Przekazanie takich informacji powinno zostać dokonane według ściśle określonych wzorów – obowiązujących schematów XML (czyli plików z regułami, w jaki sposób przekazywane dane powinny być uporządkowane).

Do zaraportowania danych za 2017 r. polskie instytucje finansowe powinny użyć wzoru CRS-1(1) w odniesieniu do obowiązków z zakresu CRS oraz wzoru FAT-1(3) w odniesieniu do obowiązków z zakresu FATCA. Obowiązujące wersje schematów XML są publikowane na stronie Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP.

Wzór CRS-1(1) jest taki sam jak w roku poprzednim, natomiast w odniesieniu do FATCA Ministerstwo Finansów opublikowało na rok 2017 nową wersję schematu FAT-1. Przykładowo, w porównaniu do raportowania FATCA za rok 2016, obowiązujący teraz FAT-1(3) wymaga koniecznie podania rodzaju polskiej instytucji finansowej (element „FileCategory”) oraz ze schematu FAT-1(3) usunięto element „Raportu dla instytucji wyłączonych”.

W odniesieniu do tej drugiej wskazanej zmiany, powstała wątpliwość co do sposobu wypełniania FAT-1(3). Pomimo usunięcia oddzielnej części o raportowaniu płatności na rzecz instytucji wyłączonych (bo obowiązek raportowania takich płatności dotyczył tylko lat 2015 i 2016) to jednak dalej w schemacie XSD / XML przy typie posiadacza przewidziano kategorię „FATCA103 wyłączona instytucja finansowa”. Może wystąpić więc niepewność czy kategoria „FATCA103 wyłączona instytucja finansowa” przy typie posiadacza rachunku nie powinna być teraz w ogóle używana, czy jednak instytucje finansowe dalej muszą raportować płatności na rzecz instytucji wyłączonych.

Żeby ułatwić polskim podmiotom wywiązanie się z obowiązków FATCA i CRS, Ministerstwo opublikowało dodatkowe wyjaśnienia co do sposobu wypełniania schematów XML (w odniesieniu do FAT-1(3) oraz w odniesieniu do CRS-1).

W odniesieniu do CRS warto również sprawdzić, które państwa spoza Unii Europejskiej dołączyły do automatycznej wymiany informacji (czyli stały się państwami uczestniczącymi), w związku z czym, rezydenci podatkowi tych państw powinni zostać uwzględnieni w raportowaniu za 2017 r. Lista państw uczestniczących m.in. na 2017 r., została opublikowana przez Ministra Rozwoju i Finansów w Monitorze Polskim.

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?