Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Analizy

Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Nowe obowiązki instytucji finansowych od 1 maja 2017 r. 

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 1/2017

Dnia 10 lutego 2017 r. Sejm przyjął ustawę o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, implementującą do polskiego porządku prawnego dwa reżimy wymiany informacji podatkowych: tzw. Euro-FATCA i CRS.

Ustawa zobowiązuje polskie instytucje finansowe do wprowadzenia od 1 maja 2017 r.: procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych; rejestrowania czynności podejmowanych w ramach procedur należytej staranności oraz do gromadzenia dokumentacji wymaganej w ramach stosowania procedur należytej staranności.

Procesy zgodności z Euro-FATCA nie będą całkowicie spójne z procesami FATCA.

Przygotowując wdrożenie Euro-FATCA należy pamiętać, że wymogi Euro-FATCA są istotnie różne od wymogów FATCA, zarówno w zakresie procedur identyfikacji i weryfikacji Klientów, jak i w obszarze wymogów formalnych (rejestrowanie czynności).

Zakres przedmiotowy regulacji również cechują pewne odrębności względem FATCA. Mogą wystąpić sytuacje, w których podmioty zobowiązane do wdrożenia procesów zgodności z FATCA będą zwolnione z analogicznych wymogów Euro-FATCA, i odwrotnie.

W konsekwencji każdy podmiot powinien indywidualnie rozważyć, w jaki sposób nowe regulacje się do niego odnoszą.

Euro-FATCA zmienia przepisy podatkowe

Ustawa o Euro-FATCA wprowadza zmiany do kluczowych aktów regulujących wymianę informacji podatkowych. Równolegle z wdrożeniem wymogów Euro-FATCA należy pamiętać o zapewnieniu zgodności, w szczególności, ze zmienianą ustawą o FATCA i ustawą o PIT.

Ustawa została przekazana do Senatu.

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?