Istotny wyrok NSA w sprawie klauzuli unikania opodatkowania

Artykuł

Istotny wyrok NSA w sprawie klauzuli unikania opodatkowania

5 marca 2020 r.

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdza – art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie jest klauzulą unikania opodatkowania a opłaty licencyjne od znaków towarowych są kosztem uzyskania przychodu.

4 marca 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie spółki, która uprzednio wyzbyła się praw ochronnych do znaków towarowych na rzecz podmiotu powiązanego, a następnie płaciła za prawo do korzystania z nich orzekł, iż art. 15 ust. 1 ustawy o CIT nie może być traktowany jako klauzula obejścia prawa podatkowego i stanowić podstawę do wyłączenia tego rodzaju wydatków z kosztów uzyskania przychodu. Istotnym jest fakt, iż spółka wykorzystywała stosowne prawa w prowadzonej działalności gospodarczej. Tak długo jak ich wyzbycie było prawnie skuteczne tak długo należy respektować jego skutki.

Czy ta strona była pomocna?