Punkty widzenia

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Jak skorzystać z doświadczeń zagranicznych?

28 stycznia 2016 r.

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego Klauzuli obejścia prawa podatkowego (tzw. GAAR) sprawi, że Polska dołączy do katalogu państw, w których obowiązuje tego rodzaju regulacja.

Biorąc pod uwagę, że GAAR odwołuje się raczej do ekonomicznej niż prawnej istoty czynności (zespołu czynności), doświadczenia innych Państw mogą być cennym materiałem pomocniczym w rozstrzyganiu praktycznych wątpliwości związanych ze stosowaniem GAAR, takich jak:

 • Granice dopuszczalnego planowania podatkowego,
 • Relacja GAAR do szczególnych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania (tzw. SAARs),
 • Uzasadnienie ekonomiczne działania, jako warunek wyłączający zastosowanie klauzuli,
 • Kwestia ważenia celów podatkowych i ekonomicznych.

Pomocne w rozstrzyganiu wątpliwości związanych z powyższymi kwestiami mogą być doświadczenia zgromadzone w orzecznictwie m.in. takich państw jak Kanada, Niemcy czy też Wielka Brytania.

Przykładowe państwa, w których prawodawstwie obowiązuje GAAR:

 • Australia
 • Belgia
 • Chiny
 • Francja
 • Holandia
 • Kanada
 • Niemcy
 • Szwecja
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Przykładowe państwa, w których prawodawstwie nie obowiązuje GAAR:

 • Dania
 • Norwegia
 • Japonia
 • Rosja
Czy ta strona była pomocna?