sse

Analysis

Zezwolenia strefowe

Nowe zasady cofnięcia i wygaszenia

Newsletter: SSE (2/2015)

Jak obowiązujące od stycznia 2015 r. przepisy regulują kwestie cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia strefowego?

Zmiana ustawy o SSE wprowadza rygorystyczne zasady cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń strefowych.

Czasami okazuje się, że planowana inwestycja w specjalnej strefie ekonomicznej nie zostanie jednak zrealizowana (w całości lub w części), a przedsiębiorca wie, że nie uda mu się spełnić warunków wskazanych w zezwoleniu. Zdarza się też, że prowadzenie działalności w strefie nie przynosi przedsiębiorcy korzyści, których oczekiwał. Co zrobić w takiej sytuacji?

Wygaszenie zezwolenia strefowego – kto może złożyć wniosek

W styczniu 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o SSE, która wprowadza istotne zmiany w kwestiach cofnięcia i stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia przez Ministra Gospodarki. Na gruncie nowych przepisów obie te procedury mogą zostać zainicjowane przez przedsiębiorcę. O wygaszenie zezwolenia może jednak złożyć wniosek tylko ten, kto nie skorzystał jeszcze ze zwolnienia w SSE lub korzystał z pomocy publicznej udzielonej zgodnie z ustawą, ale spełnił wszystkie warunki określone w zezwoleniu oraz warunki udzielania pomocy publicznej określone rozporządzeniem.

Cofnięcie zezwolenia strefowego – konsekwencje

W przypadku przedsiębiorcy, który rozpoczął już korzystanie z pomocy publicznej, ale rażąco uchybił warunkom zezwolenia, możliwe jest jedynie jego cofnięcie, które niesie za sobą negatywne konsekwencje. Podstawową sankcją jest obowiązek zwrotu pomocy publicznej, jaką uzyskał w formie zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnej strefie ekonomicznej (w określonych przypadkach także z uwzględnieniem odsetek jak od zaległości podatkowych)

Jeśli interesują Państwa przesłanki określenia, iż naruszenie warunków zezwolenia ma charakter „rażący”, inne sankcje jakie mogą mieć miejsce w przypadku procedury cofnięcia zezwolenia strefowego lub też przypadki szczególne, w których możliwe jest skorzystania z „uprzednich”, bardziej liberalnych regulacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Subscrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się
Did you find this useful?